A GROTTA Művészeti Egyesület székhelye a város Művelődési Házában található.

6640 Csongrád, Szentháromság tér 8.

Hirdetményeink

Beszámoló közzététele

A Grotta Művészeti Egyesület az alábbiakban teszi közzé a 2018. évi beszámolóját:

        Tétel                     adatok E Ft-ban

Befektetett eszközök               813

Forgóeszköz              732  

Eszközök összesen             1544

Induló tőke               452    

Tőkeváltozás                 51  

Lekötött tartalék               813

Tárgyévi eredmény               228                  

Források összesen             1544

         

Csongrád, 2019. május 16.

  

        Baranyi Lászlóné

   Az egyesület elnöke

                                              

                                                                                                

         

Meghívó!

A Grotta Művészeti Egyesület képviseletében értesítem, hogy 2019. május 16-án 18.00 órakor közgyűlési ülést tartunk az egyesület székhelyén: Csongrád, Szentháromság tér 8. 2. emelet 6.

Javasolt napirendi pontok a Grotta Művészeti Egyesület éves közgyűlésére:

 1. Az Elnökség beszámolója az Egyesület működéséről közhasznú egyesület 2018. évi beszámolója és közhasznúsági jelentése.
 2. A Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadása.
 3. A 2018. évi tényleges beszámoló és 2019. évi költségvetési terv megvitatása, elfogadása.
 4. Alapszabály módosítása
 5. Az egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása a közhasznúság tényére tekintettel.
 6. Egyebek

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés helye: Csongrád, Szentháromság tér 8. 2. emelet 6.

Ideje: 2019. május 16-én 19.00 óra

Napirend:

 1. Az Elnökség beszámolója az Egyesület működéséről közhasznú egyesület 2018. évi beszámolója és közhasznúsági jelentése.
 2. A Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadása.
 3. A 2018. évi tényleges beszámoló és 2019. évi költségvetési terv megvitatása, elfogadása.
 4. Alapszabály módosítása
 5. Az egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása a közhasznúság tényére tekintettel.
 6. Egyebek

Kérem, hogy a napirend fontosságára tekintettel és a határozatképesség biztosítása érdekében feltétlenül szíveskedjen megjelenni.

 

Csongrád, 2019. május 02.                  

                                                 

                                                                                                

          Baranyi Lászlóné

                          Grotta Művészeti Egyesület

  elnök

Meghívó!

A Grotta Művészeti Egyesület képviseletében értesítem, hogy 2019. február 28.-án 18.00 órakor rendkívüli közgyűlési ülést tartunk az egyesület székhelyén: Csongrád, Szentháromság tér 8. 2. emelet 6.

Javasolt napirendi pontok a Grotta Művészeti Egyesület rendkívüli közgyűlésére:

 1. Az egyesület elnökének megválasztása
 2. Az egyesület elnökhelyettesének megválasztása
 3. Az egyesület titkárának megválasztása
 4. A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása
 5. Az egyesület alapszabályának módosítása
 6. Az egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
 7. Egyebek

Határozatképtelenség esetén a megismételt rendkívüli közgyűlés helye: Csongrád, Szentháromság tér 8. 2. emelet 6.

Ideje: 2019. február 28-án 19.00 óra

Napirend:

1.   Az egyesület elnökének megválasztása

2.   Az egyesület elnökhelyettesének megválasztása

3.   Az egyesület titkárának megválasztása

4.   A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása

 1. Az egyesület alapszabályának módosítása
 2. Az egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
 3. Egyebek

 

Kérem, hogy a napirend fontosságára tekintettel és a határozatképesség biztosítása érdekében feltétlenül szíveskedjen megjelenni.

Csongrád, 2019. február 11.                 

                                                 

                                                                                                

          Baranyi Lászlóné

                            Grotta Művészeti Egyesület

  elnök

Meghívó a Grotta Művészeti Egyesület rendkívüli közgyűlésére

MEGHÍVÓ

 

 

A Grotta Művészeti Egyesület képviseletében értesítem, hogy 2018. december 19.-én 17.00 órakor rendkívüli közgyűlési ülést tartunk az egyesület székhelyén: Csongrád, Szentháromság tér 8. 2. emelet 6.

Javasolt napirendi pontok a Grotta Művészeti Egyesület rendkívüli közgyűlésére:

 1. Az egyesület alapszabályának módosítása
 2. Az egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
 3. Egyebek

Határozatképtelenség esetén a megismételt rendkívüli közgyűlés helye: Csongrád, Szentháromság tér 8. 2. emelet 6.

Ideje: 2018. december 19.-én 18.00 óra

Napirend:

       1.  Az egyesület alapszabályának módosítása

       2.  Az egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

       3.  Egyebek

 

Kérem, hogy a napirend fontosságára tekintettel és a határozatképesség biztosítása érdekében feltétlenül szíveskedjen megjelenni.

 

Csongrád, 2018. december 05.

                                                 

                                                                                                

          Baranyi Lászlóné

.                                Grotta Művészeti Egyesület

elnök

                    

     

A Grotta Művészeti Egyesület az alábbiakban teszi közzé a 2016. évi beszámolóját

 

Tétel adatok E Ft-ban
Befektetett eszközök 1437
Forgóeszköz 452
Eszközök összesen 1889
Induló tőke 495
Tőkeváltozás -15
Lekötött tartalék 1437
Tárgyévi eredmény -27
Források összesen 1889

Csongrád, 2017. május 19.

Baranyi Lászlóné
Az egyesület elnöke