A GROTTA Művészeti Egyesület székhelye a város Művelődési Házában található.

6640 Csongrád, Szentháromság tér 8.

Grotta Művészeti Egyesület

egyesuletlogoAlapításának éve: 2003

Székhelye: 6640 Csongrád Szentháromság tér 8.

Működése Csongrád, Bács-Kiskun és Békés megyére terjed ki.

Az egyesület célja:
A kreatív és nyitott alkotó emberek képességeinek fejlesztése, mely biztosítja a művészeti szakterületen való
jártasságok megszerzését és gyakorlását. A meglévő szakismeretekre alapozva alkotó táborok szervezése, kulturális ismeretek bővítése, kiállítások és bemutatók szervezése. Szakemberek vezetésével hazai és külföldi tanulmányutak szervezése és lebonyolítása. Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének elősegítése. E célokat közhasznú tevékenységként, nyereség és vagyonszerzés célja nélkül szolgáló közhasznú egyesület formájában végzi.

Kiadásait tagdíjakból valamint természetes— és jogi személyek adományaiból valamint állami és önkormányzati támogatásokból és a közhasznú tevékenységből származó bevételből fedezi.