A GROTTA Művészeti Egyesület székhelye a város Művelődési Házában található.

6640 Csongrád, Szentháromság tér 8.

Beszámoló

A GROTTA MŰVÉSZETI EGYESÜLET

ELNÖKÉNEK

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA

2021/2022-es tanév

A GROTTA Művészeti Egyesület elnöke évenként összegző értékelést készít az egyesület által fenntartott Grotta Alapfokú Művészeti Iskola éves tevékenységéről.

A fenntartó az értékelést a honlapján nyilvánosságra hozza.

A fenntartó az intézményre vonatkozóan elvárja, hogy az intézménye magas színvonalon, a szűkebb és tágabb környezeti elvárásoknak megfelelően működjön.

A fenntartó elvárásaihoz kapcsolódó feladatok:

 • Költséghatékony gazdálkodás.
 • A beiskolázás tudatos tervezése.
 • Az eszköz-ellátottság fejlesztése.
 • Készségek, képességek magas szintű fejlesztése.
 • A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűekkel való foglalkozás, tehetséggondozás.
 • Átjárhatóság biztosítása a művészeti iskolák megfelelő tanszakai és évfolyamai között.
 • Pályaorientáció, a pályaválasztás segítése.
 • Kapcsolattartás a szülőkkel, a fenntartóval, a partnerekkel.
 • A pedagógiai programban elfogadott nevelési feladatok végrehajtása.
 • Személyiségfejlesztés.
 • Esélyegyenlőség biztosítása.

A Grotta Művészeti Egyesület által fenntartott Grotta Alapfokú Művészeti Iskolában folyó munkát a fenntartó folyamatosan ellenőrzi. 

A fenntartó által tartott ellenőrzések mindig segítő szándékúak, céljuk a hibákra való rávilágítás, az előremutató irányok megtalálása és azok továbbvitelének, valamint a hibátlan munkára törekvésének segítése. 

A művészeti iskola igazgatója minden év június 30-ig beszámolót készít, és ezt megküldi a fenntartónak.

Az intézmény vezetése a törvényes működés érdekében folyamatos belső ellenőrzést végez. 

A nevelőtestület tagjai azonosulnak a pedagógiai programban meghatározott célokkal és elvárásokkal.

A szakos ellátottság továbbra is 100%-os megvalósulásán túl, a pedagógusok művészeti és alkotó tevékenysége kimagasló. 

Minden tanuló számára egyformán biztosított a magas szintű szakmai képzés, valamint a szakmai munkához szükséges eszközökkel való ellátottság. 

A Fenntartó továbbra is támogatja a művészeti iskola pályázatokon való részvételét.

Képzőművészet

A művészeti iskola kiemelt hangsúllyal kezeli a versenyekre, pályázatokra történő felkészítést. Tehetségeit versenyeken való részvételre ösztönzi, melynek lehetőségét megteremti. 

Iskolánk Regisztrált Tehetségpontként működik. 

Az intézmény székhelyén és a telephelyeinken is a képzőművészeti vizsgák eredményesen, sikeresen zárultak, melyek csoportonként, a pedagógusok és Almási Mariann által készített fotók alapján, és Pétersz Nóra tanárnő munkája által megtekinthetőek az iskola honlapján és facebook oldalán. 

Rendezvények, versenyek, eredmények:

A Covid vírushelyzethez a székhelyen és a telephelyek iskoláiban is alkalmazkodtunk: fertőtlenítés, hőmérőzés, maszk, szülők nem mehettek be az iskola épületébe…stb. A kialakult helyzet miatt ünnepi rendezvényeink továbbra is elmaradtak, illetve ellenőrzött körülmények között történt. 

A tanév során a helyzetre való tekintettel összevont, iskolai tanévzáró ünnepséget nem tartottunk. A bizonyítványok kiosztását székhelyen és a telephelyeken is csoportonként, az előírt szabályokat betartva osztottuk ki.

Facebook oldalunkon továbbra is, ill. a honlapunkon folyamatosan, naprakészen kerültek fel az elért eredményeink. A székhelyen és a telephelyeinken a képzőművészeti vizsgák eredményesen zárultak, melyek csoportonként megtekinthetőek az iskola honlapján és facebook oldalán.

A tanév második félévétől egyre több verseny kiírására került sor. 

A VII. Országos Fotó verseny döntőjébe nagy örömünkre 7 tanuló jutott be. Budapesten a döntőben is igazán eredményesek voltak a tanulók. országos 2. hely Kis Hunor Álmos, 3. hely Szalontai Zsombor

Az országos grafikai verseny döntőjébe Dávid Adél jutott be, melyet Pomázon rendeztek. A II. Országos Tornyai Festészet Verseny döntőjében Fajkusz Nóra képviselte az iskolánkat, aki a Hódmezővásárhelyen a döntőben különdíjban részesült. Nóra művészeti alkotó munkájáért Csongrád városa: Fiatalok a kultúráért díjban részesült. 

A képzőművészeti oktatás célja és tantervi programja a nyitottság, az igényesség és az erkölcsi fogékonyság alakítása mellett az esztétikai érzékenység és a képi műveltség, valamint a képi emlékezet és képzelet tudatosítása, kiművelése. Ezen tényezők nem csak a művészi érzékenységet fejlesztik, hanem kialakítják azt a képességet, amellyel a tanulók érzéseit vizuális eszközökkel kifejezésre juttathatjuk.

A képzés elősegíti a vizuális kultúra iránt fogékony tanulók művészeti szakterületeken valójártasságának megszerzését, illetve fejlődését. 

Az életkori sajátosságok figyelembe vételével gyarapítja ismereteiket és alakítja készségeiket.

Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a tanulók szorgalmuktól és képességeiktől függően szerezhetnek szakirányú jártasságot.

A képző -és iparművészeti oktatás célja: a vizuális kultúra és a művészi kommunikáció sajátosságait ötvözve a múlt értékeinek tovább éltetése, a hagyománytisztelet és a vizuális műveltség megszerzése.

A képzőművészeti eredmények folyamatosan táblázatban rögzítve, archiválva:

                    Versenyek/Pályázatok

Fellépések,

kiállítások

Felkészítő

tanár

Tanuló neve

Eredménye

Helyi

Térségi

Megyei

  Regionális

    Országos

  Nemzetközi

  1.

A Herman Ottó Intézet „Drága kincsünk a hermelin” című érme- és ékszerrajzoló pályázata

Nagyné Csernus Mariann

Debreceni Levente

Szalóki Mariann

Kovács Petra

Nem lettek díjazottak. Meg lettek híva Díjátadó Gálára nov.13-ra

  2.

Hagyományok Háza Mikulásjárás című rajzpályázata, a Szent Miklós napi szokások megjelenítése

Szepesiné Pálfi Erika

Berényi Bence

Gyugel Gréti Zsuzsanna

Somogyi Máté

Horváth-Varga Róza

Bökös Eszter Adrienn

Varga Áron

Józan Lilla

Kocsis Henrietta Nelli

Bozó Léna

Lakatos Larissza Hanna

Fábián Édua

Mindenki Emléklapot kapott!

  3.

Hagyományok Háza Mikulásjárás című rajzpályázata, a Szent Miklós napi szokások megjelenítése

Pétersz Nóra

Barta Zsanett

Muikku Marianna Eila

Serfőző Csenge Emőke

Fajkusz Nóra

Klucsai Dániel

Pintér Réka

Mindenki emléklapot kapott!

  4.

Piroskavárosi Szociális Család- és gyermekjóléti Intézmény Városi Mikulás rajzpályázata

Boneczné Bakó Anikó

Megyesi Flóra

Makai Levente

Makai Vivien

Dávid Adél

I. hely

  5.

Piroskavárosi Szociális Család- és gyermekjóléti Intézmény Városi Mikulás rajzpályázata

Stéhlikné Szalkai Mária

Oláh Neszta

Sorbán Panna

Kovács Dániel

Kalapács Milán

Kozák Csilla Krisztina

Fejes Gabriella Anna

2. hely

2. hely

  6.

Piroskavárosi Szociális Család- és gyermekjóléti Intézmény Városi Mikulás rajzpályázata

Pétersz Nóra

Vajda Laura

Muikku Marianna

László Adrienn

Klucsai Dániel

Barta Zsanett

Antal Emese

I. hely

I.hely

  7.

VII. Országos Fotó és Film Verseny

Német Gabriella

Szűcs Péter Máté

Nagy Gábor Márk

Saliga Attila

Szabó Dominik Noel

Beke Levente

Kiss Hunor Álmos

Szalontai Zsombor

Mindenki a döntőbe jutott!

II. hely

III. hely

  8.

Szín-Játék

Würtz-pályázat

Boneczné Bakó Anikó

Megyesi Flóra

Ujszászi Eszter

Róla Fani

Szabó-Bogár Szofi

  9..

VIII. Országos Grafikai Verseny

Teleki-Wattay Művészeti Iskola és AMI.

Boneczné Bakó Anikó

Dávid Adél

Borbás Fanni

László Eszter

Radics Léna

Ujszászi Eszter

Szentgyörgyi-Nagy Sára

Róla Fanni

Döntőbe jutott!

Többiek emléklapot kaptak

  10.

VIII. Országos Grafikai Verseny

Teleki-Wattay Művészeti Iskola és AMI.

Pétersz Nóra

Muikku Marianna Eila

Fajkusz Nóra

Klucsai Dániel

Nagy-Halmagyi Eszter Stefánia

Vörös Lili

Vajda Laura

Pintér Réka

Emléklapot kaptak

  11.

Ismerd meg Magyarországot, „A mi mesénk” rajzpályázata

Szepesi Dóra Anna

Hattayer Laura

Kádár Lili

Kókai Andrea

Kormányos Zoé Dóra

  12.

A Karitáció Alapítvány „Ha nagy leszek, Bohócdoktor leszek” rajzpályázata

Stéhlikné Szalkai Mária

Fejes Dorina Kitti

Oláh Neszta

Kalapács Milán

Fejes Gabriella Anna

Kozák Csilla Krisztina

  13.

II. Országos Tornyai János Festészetverseny

Boneczné Bakó Anikó

László Eszter

Szatmári Bálint

Radics Léna

  14.

II. Országos Tornyai János Festészetverseny

Pétersz Nóra

Klucsai Dániel

Ecsédi Dániel József

Muikku Marianna Eila

Fajkusz Nóra

Vajda Laura

Pintér Réka

Különdíj!

  15.

Fiatalok a Nemzetér Alapítvány, Kárpát-medencei ifjúsági népdalversenye

Ijjas Noémi

Justin Bálint

Justin Martin

Oklevetet kaptak a részvételért

  16.

Méhészet folyóirat, a Drót alkotói portál, a Magyar Írószövetség és az xForest.hu „Méhbarát kertek rajzpályázata”

Stéhlikné Szalkai Mária

Meló Dorina

Mihály Sándor József

Kalapács Milán

Schőnfeld Olivér

Kovács Dániel

Sorbán Panna

Oláh Neszta

Zeneművészet: 

A zeneművészeti oktatásunk kiemelt évi feladatai voltak:

 • a technikai készség, az improvizációs készség és képesség, az alkotó magatartás, a kreativitás kialakítása,
 • a zenei képességek fejlesztése: hallás, intonációs érzékenység, ritmusérzék, fogékonyság a dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia, előadói és manuáliskészség, a zenei karakterek iránti érzékenység kialakítása.

A zeneművészeti eredmények folyamatosan táblázatban rögzítve, archiválva:

                    Versenyek/Pályázatok

Fellépések,

kiállítások

Felkészítő

tanár

Tanuló neve

Eredménye

Helyi

Térségi

Megyei

  Regionális

    Országos

  Nemzetközi

  1.

XXII. Nemzetközi Gitárfesztivál, VIII. Szegedi Nemzetközi Ifjúsági Gitárverseny

Bajomi Nagy Péter

Góg Sára

2. hely

  2.

XXXII. Csongrád-Csanád Megyei Kortárszenei Találkozó, Szentes

Bajomi Nagy Péter

Góg Sára

Kiemelt Nívódíj

  3.

A szegedi Dugonics A. Piarista Gimn. AMI rendezésében XIII. Tavaszi Gitártalálkozó

Bajomi Nagy Péter

Góg Sára

Nívódíj + fődíj: Őszi Nemzetközi Szegedi Gitárfesztiválra teljeskörű belépőjegy.

  4.

A szegedi Dugonics A. Piarista Gimn. AMI rendezésében XIII. Tavaszi Gitártalálkozó

Mészáros János

Bérces Bercel

Dicséretet kapott

  5.

Fiatalok a Nemzetér Alapítvány, Kárpát-medencei ifjúsági népdalversenye

Ijjas Noémi

Justin Bálint

Justin Martin

Oklevetet kaptak a részvételért

6.

Csanytelek Sulisztár

Ijjas Noémi

Justin Bálint

Justin Martin

Katona Nikolett

2. hely (nemzetközi versenyen való részvétel)

A székhelyen és a telephelyek iskoláiban is alkalmazkodtunk a Covid helyzethez helyzethez: fertőtlenítés, hőmérőzés, maszk, szülők nem mehetnek be az iskola épületébe…stb.

A covid helyzet miatt ünnepi rendezvények, koncertek megrendezésére nem került sor.

A vizsgák lebonyolítása időben, a kiakut helyzetnek, az előírásoknak megfelelően megtörtént, a jegyzőkönyvek elkészültek, a bizottságok részéről aláírásra kerültek. 

A szereplések, versenyek dokumentálása folyamatos volt a honlapon és a facebookon való megjelenés miatt.  Az országos versenyekre való felkészülés, felkészítés folyamatos, a munkatervnek megfelelően történt.

Vezetői ellenőrzés és értékelés:

A tanmenetek, a naplók, törzskönyvek adatainak felvitele időben elkészült.  

Az adminisztrációs fegyelem javult. 

Kimutatás készült a térítési díj és tandíj befizetésekről, mely megküldésre került a fenntartónak.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel rendelkező, SNI és a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat pontosan nyilvántartják. 

Emberi erőforrás fejlesztés:

A 2021/2022-es tanévre vonatkozó Beiskolázási Terv a törvényi előírásoknak megfelelt.

A szakmai továbbképzéseken való részvétel, a pedagógusok önálló jelentkezésével történt. 

A nevelőtestület pedagógus minősítésre való felkészítése folyamatos. 

A BECS csoport elkészítette az éves önértékelési tervet. 

A POK által szervezett tehetséggondozó tantestületi továbbképzés az őszi időszakban valósul meg a covid helyzet miatt.

Közösségfejlesztés és együttműködés:

A művészeti iskola a közösségfejlesztést minden formában támogatja. A közösségépítés, a közösségfejlesztés mindig az adott telephelyen oktató pedagógus feladata. Az iskolában nagyon jó a tanár-diák légkör.

Belső kapcsolatok, együttműködés:

A művészeti iskola közösségi oldala beváltotta a hozzá fűzött reményeket, naprakészen megtalálhatóak a tanulók, növendékek pályázati eredményei, szereplései és az aktuális információk is, mely egy sikeresen működő kommunikációs rendszer.

Az intézmény külső kapcsolatai

Az iskola szoros kapcsolatot épített ki a közvetlen környezet társadalmi, gazdasági és civil szereplőivel, a társintézmények vezetőivel, pedagógusaival.

A működés törvényessége

Az intézményi szabályozó dokumentumok hatályosak, a törvényi előírásoknak megfelelnek. Az alapdokumentumok mind az intézmény honlapjára, mind a KIR rendszerbe feltöltésre kerültek. 

A szükséges tanügyi nyomtatványok rendelkezésre állnak, megfelelőek, jogszerűek. 

Az intézményvezetés nagy figyelmet fordít a tanügyi dokumentumok naprakész, hiteles és előírásoknak való vezetésére, melyet az egyesület ellenőrzött.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzése februárban lezárult. Az intézményt fenntartó egyesület az alacsony kockázati besorolásban szerepel.

A tanulók és pedagógusok rögzítése a KIR rendszerben naprakész. A tanügyi dokumentumok ellenőrzése rendszeres a vezetés részéről.

Az intézményben a csoportok szervezése a vonatkozó jogszabály alapján történt.

Az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazott célok és elvek megvalósultak az intézmény szakmai munkájában. 

A tantárgyak tantárgyi programja, a tanítási órákon folyó oktató – nevelő munka megfelel az elvárásoknak.

Intézmény gazdálkodása

A 2021/2022-es évi költségvetést a fenntartó jóváhagyta. Az intézmény az éves költségvetésben foglaltaknak megfelelően gazdálkodik. 

Az intézmény gazdálkodása a vonatkozó jogszabályokban a törvényességi szempontoknak megfelel. 

Az intézménynek köztartozása nincs.

A KIR rendszerben működtetett gazdálkodást érintő adatközlési kötelezettségének határidőre eleget tett.

Az iskola tárgyi feltételei a színvonalas oktatáshoz adottak, az anyagbeszerzés folyamatos volt, a szaktanárok igényfelmérése alapján történt. 

A tárgyi eszközök nyilvántartása folyamatos és a törvényi előírásoknak megfelelően van vezetve. Az intézmény számára az eszköz feltételek a jogszabályok által megkívánt módon rendelkezésre állnak. 

A törvényben meghatározott eszközlistán felül is rendelkezésre állnak a tanulók számára eszközök. 

A már meglévő eszközöket továbbra is rendeltetésszerűen használja az intézmény.

Az iskola számviteli rendszerét, számviteli politikát, az elszámolás elveit és eljárásait kidolgozta, aktualizálja. 

Az intézmény működéséhez szükséges szabályzatokkal rendelkezik.

A Számviteli politika éves felülvizsgálata és aktualizálása a jogszabályi változások függvényében megtörtént. 

A költségvetési lehetőségeket továbbra is saját bevételekkel igyekezett növelni az intézmény. Ennek lehetőségei a térítési és a tandíjbevételek, melynek tételes intézményi elszámolása megtörtént a tanév végén a fenntartó felé. 

Az intézmény takarékosan és hatékonyan gazdálkodik a rendelkezésre álló eszközeivel és forrásaival.

Igazgatói beszámoló

Ahhoz, hogy a gyerekek a szépséget felfogják, megértsék, nem elég csak a tehetség, tanulással kell a fogékonyságot megszerezni és tökéletesíteni. Az így megszerzett és idővel kialakult szépérzéket nevezhetjük méltán ízlésnek.

Szépséget vinni a mindennapi életbe – ez olyan tudomány, amit nem magától sajátít el az ember. Ezt a ritka ajándékot csak a gyermekkorból vihetjük át a felnőttkorba. Ezért olyan fontos, hogy széppé tegyük a gyermekkort, hogy megtanítsuk a gyermekeket a környező világ szépségeire.

Miért is fontos a művészeti nevelés, a művészeti oktatás? 

Egyrészt azért, mert itt a tanulók élményszerűen tapasztalhatják meg a művészeti stílusok és irányzatok sokszínűségét, valamint azokat a kifejezési formákat, amelyek a művészetekben ötvöződnek. Megtapasztalhatják, hogy az alkotás folyamata a legértékesebb emberi alapképesség.  

Másrészt azért, mert a művészeti tevékenység egyik legnagyobb hatása, hogy fejleszti a személyiséget.

 A művészetek az élet alkotó energiáit adják. Fejlesztik a gondolkodást, a koncentrációt, a nyitottságot, az önbizalmat. Erősítik a képességet és szándékot arra, hogy az értéket észrevegyük, felkutassuk. Ezekre a mindennapi életben nagy szükség van, tehát a személyiségformálásnak egy fontos eszköze a művészetoktatás.

Intézményünk alapvető funkciója és a Pedagógiai Programunk legfőbb célkitűzése is a tehetségek gondozása, a veleszületett vagy szerzett képességek továbbfejlesztése. Cél, hogy ezen tanulóink megtalálják azt az utat, amelyen eredményesen haladhatnak előre A tehetségek fejlesztését kiemelten kezeli iskolánk, a kreatív képességek kialakításához pozitív környezeti hatásokat biztosítunk.

A művészeti iskolában olyan képzést kapnak a tanulók, amely alakítja személyiségüket, fejleszti képességüket, fejleszti őket a továbbtanulásra, a választott szakmára. Mindezt a munkát a jól felkészült, maguk is alkotó pedagógusok végzik, akiknek személyisége pozitívan hat a tanulók alkotói tevékenységére.

Az intézmény számára fontos a tehetségek korai felismerésére, tudatos fejlesztése. A gyermekek egyénisége alakítható, szakmai tudásuk éveken át bővíthető, mely irányíthatja pályaválasztásukat a képzőművészet és zeneművészet terén is.

Az iskola fontos feladata: a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása, a tájékoztatás.

A jól felkészült, megfelelő végzettséggel rendelkező és alkotni tudó tanárok eredményes tartalmi munkát végeznek. Kellő előkészítő, érzelmi motiválással biztosítják a tanulók számára az élményszerű kreatív tevékenységet, az alkotómunkát. Így születhetnek csak eredményes alkotások.

Az iskola pedagógusainak beszámolói alapján egy teljes képet kaphatunk a tanévről, annak  sikeres lezárásáról, melyet az intézményi beszámoló részletesen tartalmaz.

Összegzésként elmondható, hogy a Grotta Alapfokú Művészeti Iskola tantestülete sikeres és eredményes 2021/2022-es tanévet zárt.

Csongrád, 2022. augusztus 31.

Baranyi Lászlóné 

 egyesület elnöke