A GROTTA Művészeti Egyesület székhelye a város Művelődési Házában található.

6640 Csongrád, Szentháromság tér 8.

Beszámoló

A GROTTA MŰVÉSZETI EGYESÜLET

ELNÖKÉNEK

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA

2022/2023-as tanév

 

A GROTTA Művészeti Egyesület elnöke évenként összegző értékelést készít az egyesület által fenntartott Grotta Alapfokú Művészeti Iskola éves tevékenységéről.

A fenntartó az értékelést a honlapján nyilvánosságra hozza.

A fenntartó az intézményre vonatkozóan elvárja, hogy az intézménye magas színvonalon, a szűkebb és tágabb környezeti elvárásoknak megfelelően működjön.

A fenntartó elvárásaihoz kapcsolódó feladatok:

 • Költséghatékony gazdálkodás.
 • A beiskolázás tudatos tervezése.
 • Az eszköz-ellátottság fejlesztése.
 • Készségek, képességek magas szintű fejlesztése.
 • A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűekkel való foglalkozás, tehetséggondozás.
 • Átjárhatóság biztosítása a művészeti iskolák megfelelő tanszakai és évfolyamai között.
 • Pályaorientáció, a pályaválasztás segítése.
 • Kapcsolattartás a szülőkkel, a fenntartóval, a partnerekkel.
 • A pedagógiai programban elfogadott nevelési feladatok végrehajtása.
 • Személyiségfejlesztés.
 • Esélyegyenlőség biztosítása.

A Grotta Művészeti Egyesület által fenntartott Grotta Alapfokú Művészeti Iskolában folyó munkát a fenntartó folyamatosan ellenőrzi.

A fenntartó által tartott ellenőrzések mindig segítő szándékúak, céljuk a hibákra való rávilágítás, az előremutató irányok megtalálása és azok továbbvitelének, valamint a hibátlan munkára törekvésének segítése.

A művészeti iskola igazgatója minden év június 30-ig beszámolót készít, és ezt megküldi a fenntartónak.

Az intézmény vezetése a törvényes működés érdekében folyamatos belső ellenőrzést végez.

A nevelőtestület tagjai azonosulnak a pedagógiai programban meghatározott célokkal és elvárásokkal.

A szakos ellátottság továbbra is 100%-os megvalósulásán túl, a pedagógusok művészeti és alkotó tevékenysége kimagasló.

Minden tanuló számára egyformán biztosított a magas szintű szakmai képzés, valamint a szakmai munkához szükséges eszközökkel való ellátottság.

A Fenntartó továbbra is támogatja a művészeti iskola pályázatokon való részvételét.

Képzőművészet

Iskolánk Regisztrált Tehetségpontként működik.

Művészeti iskolánk kiemelt hangsúllyal kezeli a versenyekre, pályázatokra történő felkészítést. Tehetségeinket a versenyeken való részvételre ösztönözzük, melynek lehetőségét megteremtjük.

Az intézmény székhelyén és a telephelyeinken is a képzőművészeti vizsgák eredményesen, sikeresen zárultak.

Rendezvények, versenyek, eredmények:

A bizonyítványok kiosztását székhelyen és a telephelyeken is csoportonként, az előző éveknek megfelelően osztottuk ki.

Facebook oldalunkon továbbra is, ill. a honlapunkon folyamatosan, naprakészen kerültek fel az elért eredményeink. A székhelyen és a telephelyeinken a zeneművészeti és képzőművészeti vizsgák eredményesen zárultak, melyek csoportonként megtekinthetőek az iskola honlapján és facebook oldalán.

A tanév második félévétől egyre több verseny kiírására került sor.

A VI. ORSZÁGOS FÉM ÉS ZOMÁNCMŰVES VERSENY-re az intézményből 10 tanuló pályázati anyaga került elküldésre. Minden tanuló bejutott az országos döntőbe, melyet Szegeden rendeztek. 3 különdíjban részesültek tanulóink, kategóriánként.

A MAFOSZ 45. Országos Diákfotó pályázaton 3 tanuló munkája került kiállításra. Fekete-fehér fotó kategóriában iskolánk 2. helyezést ért el.

A tanévben Góg Sára “B” tagozatos növendékünk részt vett a 23. Szegedi Nemzetközi Gitárfesztiválon. 2023.03.01.-én Nívódíjat kapott a 33. Csongrád-Csanád Megyei Kortárszenei Találkozón, és szintén Nívódíjat kapott a 2023.04.23.-án megtartott 14. Tavaszi Gitártalálkozón Szegeden.

A Fiatalok a Kultúráért díjat ebben a tanévben László Eszter vehette át vehette át Csongrád önkormányzatán. „Szorgalma és alkotási kedve a mai napig töretlen. Számos technikát sikeresen kipróbált az évek folyamán, de a festészet és a tűzzománc technika áll hozzá a legközelebb. Évente több pályázatra is készült, alkotott: Tehetségének kibontakozását látva, technikai tudása az évek folyamán egyre alaposabb, pontosabb lett. Korábbi tanárainak munkája is elősegítette, felépítette a rajzi és festészeti technikák elsajátítását, amelyet idén tovább fejlesztve a tűzzománc technikával az Országos Fém-és Zománcműves Versenyen korcsoportjában különdíjban részesült. Eszter kitartó alkotási kedve példaértékű.” Felkészítő – tehetséggondozó tanára: Pétersz Nóra tanárnő.

A képzőművészeti oktatás célja és tantervi programja a nyitottság, az igényesség és az erkölcsi fogékonyság alakítása mellett az esztétikai érzékenység és a képi műveltség, valamint a képi emlékezet és képzelet tudatosítása, kiművelése. Ezen tényezők nem csak a művészi érzékenységet fejlesztik, hanem kialakítják azt a képességet, amellyel a tanulók érzéseit vizuális eszközökkel kifejezésre juttathatjuk.

A képzés elősegíti a vizuális kultúra iránt fogékony tanulók művészeti szakterületeken valójártasságának megszerzését, illetve fejlődését.

Az életkori sajátosságok figyelembe vételével gyarapítja ismereteiket és alakítja készségeiket.

Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a tanulók szorgalmuktól és képességeiktől függően szerezhetnek szakirányú jártasságot.

A képző -és iparművészeti oktatás célja: a vizuális kultúra és a művészi kommunikáció sajátosságait ötvözve a múlt értékeinek tovább éltetése, a hagyománytisztelet és a vizuális műveltség megszerzése.

A képzőművészeti eredmények folyamatosan táblázatban rögzítve, archiválva:

                    Versenyek/Pályázatok

Fellépések,

kiállítások

Felkészítő

tanár

Tanuló neve

Eredménye

Helyi

Térségi

Megyei

  Regionális

    Országos

  Nemzetközi

  1.

Balaton-felvidéki Nemzeti Park „Az év emlőse a törpeegér” illusztrációs pályázata

Kalácska Beáta

Braun Liza

Ferkovics Mirella Kiara

Ferenczi Eszter

Gergely Mária Zselyke

Korom Hanna Natasa

Lantos Fanni

Szentgyörgyi-Nagy Rozália Panka

Bálint Bende

Ferkovics Hanna Fatima

Kádár Janka

Nádas Zsófi

Németh Zente

Tajthy Sára

Makai Levente

Csoportos díjat kaptak!

11 oklevél

12 sapka

12 kulacs

  2.

Kozák téri Közösségi Ház rajzpályázata a madarakról és a szabadságról

06/70-459-87-63.

Kalácska Beáta

Braun Liza

Ferkovics Mirella Kiara

Ferenczi Eszter

Gergely Mária Zselyke

Lantos Fanni

Pál László

Szabó Kincső

Szentgyörgyi-Nagy Rozália Panka

Vincze Délia

Bálint Bende

Buzder-Lantos Bálint

Ferkovics Hanna Fatima

Kádár Janka

Nádas Zsófi

Németh Zente

Tajthy Sára

Megyesi Flóra

Csoportosan  Országos 1. helyezés!

  3.

A Hagyományok Háza Karácsonyi rajzpályázata: „Betlehemi Jászol”

Boneczné Bakó Anikó

Oláh Neszta

Kiss Aida

Schőnfeld Olivér

Kalapács Levente

Kalapács Milán

Jurka Boróka Klára

Emléklap

Emléklap

III. hely.

Emléklap

Emléklap

Emléklap

  4.

Csongrádi Egészségmegőrző és Természetvédelmi Egyesület 52. Fotó és video pályázata a Föld Világnapja alkalmából

Almási Mariann

Szabó Dominik Noel

Szalontai Zsombor

Saliga Attila

Szűcs-Péter Máté

Beke Levente

Kiss Hunor Álmos

Nagy Gábor Márk

1. hely

Különdíj

  5.

SZTE Kossuth Zsuzsanna Techn. és Szakképző Iskola divattervezői vagy grafikai rajzpályázata

Boneczné Bakó Anikó

Fejes Dorina Kitti

Oláh Neszta

Kalapács Milán

Kovács Dániel

Különdíj

A többiek oklevelet kaptak, Boneczné is.

  6.

A Magyar Madártani Egyesület „A 2023. év madara a Barkós cinege” rajzpályázata

Kalácska Beáta

Gergely Mária Zselyke

Lantos Fanni

Vincze Délia Zsófia

Bálint Bende

Buzder-Lantos Bálint

Kádár Janka

Németh Zente

Tajthy Sára

Makai Levente

Megyesi Flóra

2. hely

  7.

VI. országos fém- és zománcműves verseny

Hammido AMI

Pétersz Nóra

Fajkusz Nóra

Serfőző Csenge Emőke

Vajda Laura

Pintér Réka

Nagy-Halmagyi Eszter

Vörös Lili

László Eszter

Mráz Georgina

Mindenki döntőbe jutott!

Különdíj!

Különdíj!

Különdíj!

  8.

VI. országos fém- és zománcműves verseny

Hammido AMI

Góg József

Góg Sára

Csaba Petra

Mindenki döntőbe jutott!

  9.

MAFOSZ

45. Országos Diákfotó-pályázat általános és középiskolás diákoknak

Almási Mariann

Kiss Hunor Álmos

Szűcs Attila

Hájas Dominik

Szűcs Péter Máté

Szabó Dominik Noel

Saliga Attila

Bodnár Dániel

Kiállított

Kiállított

Kiállított

A GROTTA AMI fekete-fehér kategóriában 2. helyen végzett.

Zeneművészet:

A zeneművészeti oktatásunk kiemelt évi feladatai voltak:

 • a technikai készség, az improvizációs készség és képesség, az alkotó magatartás, a kreativitás kialakítása,
 • a zenei képességek fejlesztése: hallás, intonációs érzékenység, ritmusérzék, fogékonyság a dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia, előadói és manuáliskészség, a zenei karakterek iránti érzékenység kialakítása.

A zeneművészeti eredmények folyamatosan táblázatban rögzítve, archiválva:

                    Versenyek/Pályázatok

Fellépések,

kiállítások

Felkészítő

tanár

Tanuló neve

Eredménye

Helyi

Térségi

Megyei

  Regionális

    Országos

  Nemzetközi

  1.

9. Szeged IGF Nemzetközi Gitárverseny

Bajomi Nagy Péter

Góg Sára

Nem ért el helyezést!

emléklapot kapott

  2.

9. Szeged IGF Nemzetközi Gitárverseny

Mészáros János

Bérces Bercel

Nem ért el helyezést!

emléklapot kapott

  3.

XXXIII. Csongrád-Csanád Megyei Kortárszenei Találkozó, Szentes

Bajomi Nagy Péter

Góg Sára

Kiemelt nívódíj

  4.

XIV. Tavaszi Gitártalálkozó Dugonics A. Piarista Gimn. és AMI

Bajomi Nagy Péter

Góg Sára

Nívódíj!

  5.

Tanév végi koncert

Bajomi Nagy Péter

Mészáros János

  6.

Farsangi koncert

Tóth Zoltán Lászlóné

Vincze Virág Andrea

Szilágyi Kristóf

A vizsgák lebonyolítása időben megtörtént, a jegyzőkönyvek elkészültek, a bizottságok részéről aláírásra kerültek.

A szereplések, versenyek dokumentálása folyamatos volt a honlapon és a facebookon való megjelenés miatt. Az országos versenyekre való felkészülés, felkészítés folyamatos, a munkatervnek megfelelően történt.

Vezetői ellenőrzés és értékelés:

A tanmenetek, a naplók, törzskönyvek adatainak felvitele időben elkészült.

Az adminisztrációs fegyelem javult.

Kimutatás készült a térítési díj és tandíj befizetésekről, mely megküldésre került a fenntartónak.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel rendelkező, SNI és a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat pontosan nyilvántartják.

Emberi erőforrás fejlesztés:

A 2022/2023-as tanévre vonatkozó Beiskolázási Terv a törvényi előírásoknak megfelelt.

A szakmai továbbképzéseken való részvétel, a pedagógusok önálló jelentkezésével történt.

A nevelőtestület pedagógus minősítésre való felkészítése folyamatos.

A BECS csoport elkészítette az éves önértékelési tervet.

A POK által szervezett tehetséggondozó tantestületi továbbképzés az őszi időszakban valósul meg a covid helyzet miatt.

Közösségfejlesztés és együttműködés:

A művészeti iskola a közösségfejlesztést minden formában támogatja. A közösségépítés, a közösségfejlesztés mindig az adott telephelyen oktató pedagógus feladata. Az iskolában nagyon jó a tanár-diák légkör.

Belső kapcsolatok, együttműködés:

A művészeti iskola közösségi oldala beváltotta a hozzá fűzött reményeket, naprakészen megtalálhatóak a tanulók, növendékek pályázati eredményei, szereplései és az aktuális információk is, mely egy sikeresen működő kommunikációs rendszer.

Az intézmény külső kapcsolatai:

Az iskola szoros kapcsolatot épített ki a közvetlen környezet társadalmi, gazdasági és civil szereplőivel, a társintézmények vezetőivel, pedagógusaival.

A működés törvényessége:

Az intézményi szabályozó dokumentumok hatályosak, a törvényi előírásoknak megfelelnek. Az alapdokumentumok mind az intézmény honlapjára, mind a KIR rendszerbe feltöltésre kerültek.

A szükséges tanügyi nyomtatványok rendelkezésre állnak, megfelelőek, jogszerűek.

Az intézményvezetés nagy figyelmet fordít a tanügyi dokumentumok naprakész, hiteles és előírásoknak való vezetésére, melyet az egyesület ellenőrzött.

A tanulók és pedagógusok rögzítése a KIR rendszerben naprakész. A tanügyi dokumentumok ellenőrzése rendszeres a vezetés részéről.

Az intézményben a csoportok szervezése a vonatkozó jogszabály alapján történt.

Az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazott célok és elvek megvalósultak az intézmény szakmai munkájában.

A tantárgyak tantárgyi programja, a tanítási órákon folyó oktató – nevelő munka megfelel az elvárásoknak.

Intézmény gazdálkodása

A 2022/2023-as évi költségvetést a fenntartó jóváhagyta. Az intézmény az éves költségvetésben foglaltaknak megfelelően gazdálkodik.

Az intézmény gazdálkodása a vonatkozó jogszabályokban a törvényességi szempontoknak megfelel.

Az intézménynek köztartozása nincs.

A KIR rendszerben működtetett gazdálkodást érintő adatközlési kötelezettségének határidőre eleget tett.

Az iskola tárgyi feltételei a színvonalas oktatáshoz adottak, az anyagbeszerzés folyamatos volt, a szaktanárok igényfelmérése alapján történt.

A tárgyi eszközök nyilvántartása folyamatos és a törvényi előírásoknak megfelelően van vezetve. Az intézmény számára az eszköz feltételek a jogszabályok által megkívánt módon rendelkezésre állnak. Az eszközlistán felül is rendelkezésre állnak a tanulók számára eszközök.

A már meglévő eszközöket továbbra is rendeltetésszerűen használja az intézmény.

Az iskola számviteli rendszerét, számviteli politikát, az elszámolás elveit és eljárásait kidolgozta, aktualizálja.

Az intézmény működéséhez szükséges szabályzatokkal rendelkezik.

A Számviteli politika éves felülvizsgálata és aktualizálása a jogszabályi változások függvényében megtörtént.

A költségvetési lehetőségeket továbbra is saját bevételekkel igyekezett növelni az intézmény. Ennek lehetőségei a térítési és a tandíjbevételek, melynek tételes intézményi elszámolása megtörtént a tanév végén a fenntartó felé.

Az intézmény takarékosan és hatékonyan gazdálkodik a rendelkezésre álló eszközeivel és forrásaival.

Igazgatói beszámoló

„A legtöbb ember olyan, mint a hulló falevél, melyet a szél fúj és lebegtet – csak ring a levegőben, s végül földre hull. De vannak mások, kevesek, akik olyanok, mint a csillag, kijelölt úton haladnak, széljárás nem éri el őket, magukban hordják törvényüket és útjukat.” – írta Hermann Hesse.

Az iskola két főszereplője a gyermek és a pedagógus. Kettejük viszonya, egymással való kapcsolata meghatározó mind a jelen, mind a jövő nemzedékének életvitele szempontjából. Kiemelten fontos az abban résztvevők felelőssége, amely az elvárásnak való megfelelést, színvonalat és eredményességet jelenti.

A kiművelt ízlésű ember számára a művészet gyönyört szerez, akár hangban színben vagy mozgásban! Ahhoz, hogy a gyermek a szépséget felfogja, megértse, nem elég csak a tehetség, tanulással kell a fogékonyságot megszerezni és tökéletesíteni. Az így megszerzett és idővel kialakult szépérzéket nevezhetjük méltán ízlésnek. Az ízlésnevelés a tanár egyik fő feladata a művészetoktatásban.   

Az alapfokú művészeti nevelés feltárja a növendékekben a művészet megörökítő, átörökítő szerepét, megérteti, hogy az alkotás a legértékesebb emberi alapképesség. A művészetek az élet alkotó energiáit adják.

A művészetek táplálják a növendékeink kialakuló érzésvilágát, egyfajta minőségre való igényességet alakítanak ki bennük.

„Cél olyan ember felnevelése, aki sikeresen tud alkalmazkodni a korhoz, amiben él. A gyerek ne csak elméleti ismereteket szerezhessen, hanem gyakorlati célú tudásuk is elmélyüljön és tudják alkalmazni mindazt, amit tanultak az évek során. Nemcsak a sok információ átadása fontos, hanem a gyermeki játékosság és a természetesség kibontakoztatása. Mindezt Kleberseberg Kuno 1928-as rádióbeszédében már megfogalmazta.

Növendékeink legnagyobb része nem lesz hivatásos művész, hanem a jó nevelőmunka alapján zenét, művészetet szerető, értő egyén.

Célunk, hogy iskolánk adjon alapvető ismeretanyagot, alapozza meg a művészi kifejezőkészséget, bontakoztassa ki az alkotó fantáziát. Pozitív élmények segítésével járuljon hozzá az érzelmileg gazdag, kreatív személyiség kialakításához.

A pedagógus minél előbb ismerje fel a növendékekben rejlő kivételes művészeti képességeket, tehetséget, kitartó munkával fejlessze azokat.

Minőségi munkánk alapja a jól működő csapat, amelyben mindenki egyformán, egymást ösztönözve és egy irányba húz.

Nagyon fontos iskolánkban a motiváció szerepe, minden fél részéről. Feladatunk azt elérni, hogy a gyerekek szeressenek hozzánk járni. A gyerekek hozzáállása függ a tanár személyiségétől, munkájától és fordítva is így van.

Ahogy a tanár személye és munkája meghatározza a tanulók teljesítményét, úgy az igazgató motivációs képességei is befolyásolják a pedagógusok teljesítményét, munkájuk hatékonyságát.  Ebben rejlik motiváló szerepe. Az egyénre való folyamatos odafigyelés, az eredményekre való pozitív visszajelzés, a fontosság érzését erősíti.

A jövő legnagyobb kihívása, hogy a jelen adottságaira alapozva folytassuk hagyományainkat, neveljük a művészet szeretetére a fiatalokat. Ehhez folyamatos megújulásra, szakami fejlődésre, hagyományaink, elért eredményeink tiszteletére, megbecsülésére van szükség.

Fontos számunkra az igényesség. Ezért mindig kicsit magasabbra kell helyeznünk a feladatmegoldás mércéjét annál, mint amit kényelmesen teljesíthet a növendék. Ugyanakkor ügyelniük kell arra, hogy ne állítsuk őket megoldhatatlan feladatok elé.

Arra kell törekedni, hogy növendékeink képesek legyenek a művészetek befogadására, értésére és művelésére, minél több művészeti ág iránti érdeklődésre, nyitottsága, művészetszerető, művészpártoló emberekké váljanak és képesek legyenek művészbaráttá nevelni környezetünket.

A működő művészeti ágak és tanszakok iskolánkban maximálisan bizonyították létjogosultságukat, igen sok eredményt fel tudnak mutatni, melyek az iskola honlapján és a facebook oldalon is megtalálhatóak.

Az oktatás és nevelés elválaszthatatlan egység. A művészeti iskola nevelő folyamatában kulcsfontosságú a tanárok munkája, egyénisége. A nevelő hatás szempontjából egyformán fontos a pedagógus szakmai módszertani tudása és emberi magatartása.

Valljuk azt, hogy az önmagunkkal és a tanulókkal szemben magas és egységes követelményeket támasztó jó tanárok azok, akik emberi magatartásukkal, egyéniségükkel maguk is hatnak a tanulókra, döntően meghatározzák a növendékeik jellemének fejlődését, gondolkodásmódját.

Ahhoz, hogy jól tudjunk dolgozni, kell a bizalom. A bizalom a pedagógus felé, hogy érti, tudja a dolgát. Ugyanakkor bizalom az intézményvezető felé is, hogy mindig, minden fórumon ki tudjon állni és képviselni tudja az intézmény és pedagógusok érdekeit.

Célunk, hogy a Grotta AMI továbbra is a Csongrád város olyan intézménye legyen, mely központi helyet foglal el a város kulturális életében, melyre városlakók és mi is büszkék lehetünk.

Elkötelezettek vagyunk tanulóink jövője, tanulmányaik és pályaválasztásuk segítésében, a közösséghez való alkalmazkodás, valamint az érzelmi intelligenciájuk sokoldalú fejlesztésében.

A művészeti nevelés során nélkülözhetetlen partner a család. Különösen fontos a szülőkkel való állandó és folyamatos kapcsolattartás. Szívesen látjuk tanulóink családtagjait a rendezvényeinken, a vizsgabemutatóinkon, kiállításainkon.

Tehetségeinket a versenyeken való részvételre ösztönözzük, melynek lehetőségét megteremtjük.

Az iskola pedagógusainak beszámolói alapján egy teljes képet kaphatunk a tanévről, annak  sikeres lezárásáról, melyet az intézményi beszámoló részletesen tartalmaz.

Összegzésként elmondható, hogy a Grotta Alapfokú Művészeti Iskola tantestülete sikeres és eredményes 2022/2023-as tanévet zárt.

Csongrád, 2023. augusztus 31.

Baranyi Lászlóné egyesület elnöke

 

 

 

A GROTTA MŰVÉSZETI EGYESÜLET

ELNÖKÉNEK

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA

2021/2022-es tanév

A GROTTA Művészeti Egyesület elnöke évenként összegző értékelést készít az egyesület által fenntartott Grotta Alapfokú Művészeti Iskola éves tevékenységéről.

A fenntartó az értékelést a honlapján nyilvánosságra hozza.

A fenntartó az intézményre vonatkozóan elvárja, hogy az intézménye magas színvonalon, a szűkebb és tágabb környezeti elvárásoknak megfelelően működjön.

A fenntartó elvárásaihoz kapcsolódó feladatok:

 • Költséghatékony gazdálkodás.
 • A beiskolázás tudatos tervezése.
 • Az eszköz-ellátottság fejlesztése.
 • Készségek, képességek magas szintű fejlesztése.
 • A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűekkel való foglalkozás, tehetséggondozás.
 • Átjárhatóság biztosítása a művészeti iskolák megfelelő tanszakai és évfolyamai között.
 • Pályaorientáció, a pályaválasztás segítése.
 • Kapcsolattartás a szülőkkel, a fenntartóval, a partnerekkel.
 • A pedagógiai programban elfogadott nevelési feladatok végrehajtása.
 • Személyiségfejlesztés.
 • Esélyegyenlőség biztosítása.

A Grotta Művészeti Egyesület által fenntartott Grotta Alapfokú Művészeti Iskolában folyó munkát a fenntartó folyamatosan ellenőrzi. 

A fenntartó által tartott ellenőrzések mindig segítő szándékúak, céljuk a hibákra való rávilágítás, az előremutató irányok megtalálása és azok továbbvitelének, valamint a hibátlan munkára törekvésének segítése. 

A művészeti iskola igazgatója minden év június 30-ig beszámolót készít, és ezt megküldi a fenntartónak.

Az intézmény vezetése a törvényes működés érdekében folyamatos belső ellenőrzést végez. 

A nevelőtestület tagjai azonosulnak a pedagógiai programban meghatározott célokkal és elvárásokkal.

A szakos ellátottság továbbra is 100%-os megvalósulásán túl, a pedagógusok művészeti és alkotó tevékenysége kimagasló. 

Minden tanuló számára egyformán biztosított a magas szintű szakmai képzés, valamint a szakmai munkához szükséges eszközökkel való ellátottság. 

A Fenntartó továbbra is támogatja a művészeti iskola pályázatokon való részvételét.

Képzőművészet

A művészeti iskola kiemelt hangsúllyal kezeli a versenyekre, pályázatokra történő felkészítést. Tehetségeit versenyeken való részvételre ösztönzi, melynek lehetőségét megteremti. 

Iskolánk Regisztrált Tehetségpontként működik. 

Az intézmény székhelyén és a telephelyeinken is a képzőművészeti vizsgák eredményesen, sikeresen zárultak, melyek csoportonként, a pedagógusok és Almási Mariann által készített fotók alapján, és Pétersz Nóra tanárnő munkája által megtekinthetőek az iskola honlapján és facebook oldalán. 

Rendezvények, versenyek, eredmények:

A Covid vírushelyzethez a székhelyen és a telephelyek iskoláiban is alkalmazkodtunk: fertőtlenítés, hőmérőzés, maszk, szülők nem mehettek be az iskola épületébe…stb. A kialakult helyzet miatt ünnepi rendezvényeink továbbra is elmaradtak, illetve ellenőrzött körülmények között történt. 

A tanév során a helyzetre való tekintettel összevont, iskolai tanévzáró ünnepséget nem tartottunk. A bizonyítványok kiosztását székhelyen és a telephelyeken is csoportonként, az előírt szabályokat betartva osztottuk ki.

Facebook oldalunkon továbbra is, ill. a honlapunkon folyamatosan, naprakészen kerültek fel az elért eredményeink. A székhelyen és a telephelyeinken a képzőművészeti vizsgák eredményesen zárultak, melyek csoportonként megtekinthetőek az iskola honlapján és facebook oldalán.

A tanév második félévétől egyre több verseny kiírására került sor. 

A VII. Országos Fotó verseny döntőjébe nagy örömünkre 7 tanuló jutott be. Budapesten a döntőben is igazán eredményesek voltak a tanulók. országos 2. hely Kis Hunor Álmos, 3. hely Szalontai Zsombor

Az országos grafikai verseny döntőjébe Dávid Adél jutott be, melyet Pomázon rendeztek. A II. Országos Tornyai Festészet Verseny döntőjében Fajkusz Nóra képviselte az iskolánkat, aki a Hódmezővásárhelyen a döntőben különdíjban részesült. Nóra művészeti alkotó munkájáért Csongrád városa: Fiatalok a kultúráért díjban részesült. 

A képzőművészeti oktatás célja és tantervi programja a nyitottság, az igényesség és az erkölcsi fogékonyság alakítása mellett az esztétikai érzékenység és a képi műveltség, valamint a képi emlékezet és képzelet tudatosítása, kiművelése. Ezen tényezők nem csak a művészi érzékenységet fejlesztik, hanem kialakítják azt a képességet, amellyel a tanulók érzéseit vizuális eszközökkel kifejezésre juttathatjuk.

A képzés elősegíti a vizuális kultúra iránt fogékony tanulók művészeti szakterületeken valójártasságának megszerzését, illetve fejlődését. 

Az életkori sajátosságok figyelembe vételével gyarapítja ismereteiket és alakítja készségeiket.

Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a tanulók szorgalmuktól és képességeiktől függően szerezhetnek szakirányú jártasságot.

A képző -és iparművészeti oktatás célja: a vizuális kultúra és a művészi kommunikáció sajátosságait ötvözve a múlt értékeinek tovább éltetése, a hagyománytisztelet és a vizuális műveltség megszerzése.

A képzőművészeti eredmények folyamatosan táblázatban rögzítve, archiválva:

                    Versenyek/Pályázatok

Fellépések,

kiállítások

Felkészítő

tanár

Tanuló neve

Eredménye

Helyi

Térségi

Megyei

  Regionális

    Országos

  Nemzetközi

  1.

A Herman Ottó Intézet „Drága kincsünk a hermelin” című érme- és ékszerrajzoló pályázata

Nagyné Csernus Mariann

Debreceni Levente

Szalóki Mariann

Kovács Petra

Nem lettek díjazottak. Meg lettek híva Díjátadó Gálára nov.13-ra

  2.

Hagyományok Háza Mikulásjárás című rajzpályázata, a Szent Miklós napi szokások megjelenítése

Szepesiné Pálfi Erika

Berényi Bence

Gyugel Gréti Zsuzsanna

Somogyi Máté

Horváth-Varga Róza

Bökös Eszter Adrienn

Varga Áron

Józan Lilla

Kocsis Henrietta Nelli

Bozó Léna

Lakatos Larissza Hanna

Fábián Édua

Mindenki Emléklapot kapott!

  3.

Hagyományok Háza Mikulásjárás című rajzpályázata, a Szent Miklós napi szokások megjelenítése

Pétersz Nóra

Barta Zsanett

Muikku Marianna Eila

Serfőző Csenge Emőke

Fajkusz Nóra

Klucsai Dániel

Pintér Réka

Mindenki emléklapot kapott!

  4.

Piroskavárosi Szociális Család- és gyermekjóléti Intézmény Városi Mikulás rajzpályázata

Boneczné Bakó Anikó

Megyesi Flóra

Makai Levente

Makai Vivien

Dávid Adél

I. hely

  5.

Piroskavárosi Szociális Család- és gyermekjóléti Intézmény Városi Mikulás rajzpályázata

Stéhlikné Szalkai Mária

Oláh Neszta

Sorbán Panna

Kovács Dániel

Kalapács Milán

Kozák Csilla Krisztina

Fejes Gabriella Anna

2. hely

2. hely

  6.

Piroskavárosi Szociális Család- és gyermekjóléti Intézmény Városi Mikulás rajzpályázata

Pétersz Nóra

Vajda Laura

Muikku Marianna

László Adrienn

Klucsai Dániel

Barta Zsanett

Antal Emese

I. hely

I.hely

  7.

VII. Országos Fotó és Film Verseny

Német Gabriella

Szűcs Péter Máté

Nagy Gábor Márk

Saliga Attila

Szabó Dominik Noel

Beke Levente

Kiss Hunor Álmos

Szalontai Zsombor

Mindenki a döntőbe jutott!

II. hely

III. hely

  8.

Szín-Játék

Würtz-pályázat

Boneczné Bakó Anikó

Megyesi Flóra

Ujszászi Eszter

Róla Fani

Szabó-Bogár Szofi

  9..

VIII. Országos Grafikai Verseny

Teleki-Wattay Művészeti Iskola és AMI.

Boneczné Bakó Anikó

Dávid Adél

Borbás Fanni

László Eszter

Radics Léna

Ujszászi Eszter

Szentgyörgyi-Nagy Sára

Róla Fanni

Döntőbe jutott!

Többiek emléklapot kaptak

  10.

VIII. Országos Grafikai Verseny

Teleki-Wattay Művészeti Iskola és AMI.

Pétersz Nóra

Muikku Marianna Eila

Fajkusz Nóra

Klucsai Dániel

Nagy-Halmagyi Eszter Stefánia

Vörös Lili

Vajda Laura

Pintér Réka

Emléklapot kaptak

  11.

Ismerd meg Magyarországot, „A mi mesénk” rajzpályázata

Szepesi Dóra Anna

Hattayer Laura

Kádár Lili

Kókai Andrea

Kormányos Zoé Dóra

  12.

A Karitáció Alapítvány „Ha nagy leszek, Bohócdoktor leszek” rajzpályázata

Stéhlikné Szalkai Mária

Fejes Dorina Kitti

Oláh Neszta

Kalapács Milán

Fejes Gabriella Anna

Kozák Csilla Krisztina

  13.

II. Országos Tornyai János Festészetverseny

Boneczné Bakó Anikó

László Eszter

Szatmári Bálint

Radics Léna

  14.

II. Országos Tornyai János Festészetverseny

Pétersz Nóra

Klucsai Dániel

Ecsédi Dániel József

Muikku Marianna Eila

Fajkusz Nóra

Vajda Laura

Pintér Réka

Különdíj!

  15.

Fiatalok a Nemzetér Alapítvány, Kárpát-medencei ifjúsági népdalversenye

Ijjas Noémi

Justin Bálint

Justin Martin

Oklevetet kaptak a részvételért

  16.

Méhészet folyóirat, a Drót alkotói portál, a Magyar Írószövetség és az xForest.hu „Méhbarát kertek rajzpályázata”

Stéhlikné Szalkai Mária

Meló Dorina

Mihály Sándor József

Kalapács Milán

Schőnfeld Olivér

Kovács Dániel

Sorbán Panna

Oláh Neszta

Zeneművészet: 

A zeneművészeti oktatásunk kiemelt évi feladatai voltak:

 • a technikai készség, az improvizációs készség és képesség, az alkotó magatartás, a kreativitás kialakítása,
 • a zenei képességek fejlesztése: hallás, intonációs érzékenység, ritmusérzék, fogékonyság a dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia, előadói és manuáliskészség, a zenei karakterek iránti érzékenység kialakítása.

A zeneművészeti eredmények folyamatosan táblázatban rögzítve, archiválva:

                    Versenyek/Pályázatok

Fellépések,

kiállítások

Felkészítő

tanár

Tanuló neve

Eredménye

Helyi

Térségi

Megyei

  Regionális

    Országos

  Nemzetközi

  1.

XXII. Nemzetközi Gitárfesztivál, VIII. Szegedi Nemzetközi Ifjúsági Gitárverseny

Bajomi Nagy Péter

Góg Sára

2. hely

  2.

XXXII. Csongrád-Csanád Megyei Kortárszenei Találkozó, Szentes

Bajomi Nagy Péter

Góg Sára

Kiemelt Nívódíj

  3.

A szegedi Dugonics A. Piarista Gimn. AMI rendezésében XIII. Tavaszi Gitártalálkozó

Bajomi Nagy Péter

Góg Sára

Nívódíj + fődíj: Őszi Nemzetközi Szegedi Gitárfesztiválra teljeskörű belépőjegy.

  4.

A szegedi Dugonics A. Piarista Gimn. AMI rendezésében XIII. Tavaszi Gitártalálkozó

Mészáros János

Bérces Bercel

Dicséretet kapott

  5.

Fiatalok a Nemzetér Alapítvány, Kárpát-medencei ifjúsági népdalversenye

Ijjas Noémi

Justin Bálint

Justin Martin

Oklevetet kaptak a részvételért

6.

Csanytelek Sulisztár

Ijjas Noémi

Justin Bálint

Justin Martin

Katona Nikolett

2. hely (nemzetközi versenyen való részvétel)

A székhelyen és a telephelyek iskoláiban is alkalmazkodtunk a Covid helyzethez helyzethez: fertőtlenítés, hőmérőzés, maszk, szülők nem mehetnek be az iskola épületébe…stb.

A covid helyzet miatt ünnepi rendezvények, koncertek megrendezésére nem került sor.

A vizsgák lebonyolítása időben, a kiakut helyzetnek, az előírásoknak megfelelően megtörtént, a jegyzőkönyvek elkészültek, a bizottságok részéről aláírásra kerültek. 

A szereplések, versenyek dokumentálása folyamatos volt a honlapon és a facebookon való megjelenés miatt.  Az országos versenyekre való felkészülés, felkészítés folyamatos, a munkatervnek megfelelően történt.

Vezetői ellenőrzés és értékelés:

A tanmenetek, a naplók, törzskönyvek adatainak felvitele időben elkészült.  

Az adminisztrációs fegyelem javult. 

Kimutatás készült a térítési díj és tandíj befizetésekről, mely megküldésre került a fenntartónak.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel rendelkező, SNI és a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat pontosan nyilvántartják. 

Emberi erőforrás fejlesztés:

A 2021/2022-es tanévre vonatkozó Beiskolázási Terv a törvényi előírásoknak megfelelt.

A szakmai továbbképzéseken való részvétel, a pedagógusok önálló jelentkezésével történt. 

A nevelőtestület pedagógus minősítésre való felkészítése folyamatos. 

A BECS csoport elkészítette az éves önértékelési tervet. 

A POK által szervezett tehetséggondozó tantestületi továbbképzés az őszi időszakban valósul meg a covid helyzet miatt.

Közösségfejlesztés és együttműködés:

A művészeti iskola a közösségfejlesztést minden formában támogatja. A közösségépítés, a közösségfejlesztés mindig az adott telephelyen oktató pedagógus feladata. Az iskolában nagyon jó a tanár-diák légkör.

Belső kapcsolatok, együttműködés:

A művészeti iskola közösségi oldala beváltotta a hozzá fűzött reményeket, naprakészen megtalálhatóak a tanulók, növendékek pályázati eredményei, szereplései és az aktuális információk is, mely egy sikeresen működő kommunikációs rendszer.

Az intézmény külső kapcsolatai

Az iskola szoros kapcsolatot épített ki a közvetlen környezet társadalmi, gazdasági és civil szereplőivel, a társintézmények vezetőivel, pedagógusaival.

A működés törvényessége

Az intézményi szabályozó dokumentumok hatályosak, a törvényi előírásoknak megfelelnek. Az alapdokumentumok mind az intézmény honlapjára, mind a KIR rendszerbe feltöltésre kerültek. 

A szükséges tanügyi nyomtatványok rendelkezésre állnak, megfelelőek, jogszerűek. 

Az intézményvezetés nagy figyelmet fordít a tanügyi dokumentumok naprakész, hiteles és előírásoknak való vezetésére, melyet az egyesület ellenőrzött.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzése februárban lezárult. Az intézményt fenntartó egyesület az alacsony kockázati besorolásban szerepel.

A tanulók és pedagógusok rögzítése a KIR rendszerben naprakész. A tanügyi dokumentumok ellenőrzése rendszeres a vezetés részéről.

Az intézményben a csoportok szervezése a vonatkozó jogszabály alapján történt.

Az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazott célok és elvek megvalósultak az intézmény szakmai munkájában. 

A tantárgyak tantárgyi programja, a tanítási órákon folyó oktató – nevelő munka megfelel az elvárásoknak.

Intézmény gazdálkodása

A 2021/2022-es évi költségvetést a fenntartó jóváhagyta. Az intézmény az éves költségvetésben foglaltaknak megfelelően gazdálkodik. 

Az intézmény gazdálkodása a vonatkozó jogszabályokban a törvényességi szempontoknak megfelel. 

Az intézménynek köztartozása nincs.

A KIR rendszerben működtetett gazdálkodást érintő adatközlési kötelezettségének határidőre eleget tett.

Az iskola tárgyi feltételei a színvonalas oktatáshoz adottak, az anyagbeszerzés folyamatos volt, a szaktanárok igényfelmérése alapján történt. 

A tárgyi eszközök nyilvántartása folyamatos és a törvényi előírásoknak megfelelően van vezetve. Az intézmény számára az eszköz feltételek a jogszabályok által megkívánt módon rendelkezésre állnak. 

A törvényben meghatározott eszközlistán felül is rendelkezésre állnak a tanulók számára eszközök. 

A már meglévő eszközöket továbbra is rendeltetésszerűen használja az intézmény.

Az iskola számviteli rendszerét, számviteli politikát, az elszámolás elveit és eljárásait kidolgozta, aktualizálja. 

Az intézmény működéséhez szükséges szabályzatokkal rendelkezik.

A Számviteli politika éves felülvizsgálata és aktualizálása a jogszabályi változások függvényében megtörtént. 

A költségvetési lehetőségeket továbbra is saját bevételekkel igyekezett növelni az intézmény. Ennek lehetőségei a térítési és a tandíjbevételek, melynek tételes intézményi elszámolása megtörtént a tanév végén a fenntartó felé. 

Az intézmény takarékosan és hatékonyan gazdálkodik a rendelkezésre álló eszközeivel és forrásaival.

Igazgatói beszámoló

Ahhoz, hogy a gyerekek a szépséget felfogják, megértsék, nem elég csak a tehetség, tanulással kell a fogékonyságot megszerezni és tökéletesíteni. Az így megszerzett és idővel kialakult szépérzéket nevezhetjük méltán ízlésnek.

Szépséget vinni a mindennapi életbe – ez olyan tudomány, amit nem magától sajátít el az ember. Ezt a ritka ajándékot csak a gyermekkorból vihetjük át a felnőttkorba. Ezért olyan fontos, hogy széppé tegyük a gyermekkort, hogy megtanítsuk a gyermekeket a környező világ szépségeire.

Miért is fontos a művészeti nevelés, a művészeti oktatás? 

Egyrészt azért, mert itt a tanulók élményszerűen tapasztalhatják meg a művészeti stílusok és irányzatok sokszínűségét, valamint azokat a kifejezési formákat, amelyek a művészetekben ötvöződnek. Megtapasztalhatják, hogy az alkotás folyamata a legértékesebb emberi alapképesség.  

Másrészt azért, mert a művészeti tevékenység egyik legnagyobb hatása, hogy fejleszti a személyiséget.

 A művészetek az élet alkotó energiáit adják. Fejlesztik a gondolkodást, a koncentrációt, a nyitottságot, az önbizalmat. Erősítik a képességet és szándékot arra, hogy az értéket észrevegyük, felkutassuk. Ezekre a mindennapi életben nagy szükség van, tehát a személyiségformálásnak egy fontos eszköze a művészetoktatás.

Intézményünk alapvető funkciója és a Pedagógiai Programunk legfőbb célkitűzése is a tehetségek gondozása, a veleszületett vagy szerzett képességek továbbfejlesztése. Cél, hogy ezen tanulóink megtalálják azt az utat, amelyen eredményesen haladhatnak előre A tehetségek fejlesztését kiemelten kezeli iskolánk, a kreatív képességek kialakításához pozitív környezeti hatásokat biztosítunk.

A művészeti iskolában olyan képzést kapnak a tanulók, amely alakítja személyiségüket, fejleszti képességüket, fejleszti őket a továbbtanulásra, a választott szakmára. Mindezt a munkát a jól felkészült, maguk is alkotó pedagógusok végzik, akiknek személyisége pozitívan hat a tanulók alkotói tevékenységére.

Az intézmény számára fontos a tehetségek korai felismerésére, tudatos fejlesztése. A gyermekek egyénisége alakítható, szakmai tudásuk éveken át bővíthető, mely irányíthatja pályaválasztásukat a képzőművészet és zeneművészet terén is.

Az iskola fontos feladata: a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása, a tájékoztatás.

A jól felkészült, megfelelő végzettséggel rendelkező és alkotni tudó tanárok eredményes tartalmi munkát végeznek. Kellő előkészítő, érzelmi motiválással biztosítják a tanulók számára az élményszerű kreatív tevékenységet, az alkotómunkát. Így születhetnek csak eredményes alkotások.

Az iskola pedagógusainak beszámolói alapján egy teljes képet kaphatunk a tanévről, annak  sikeres lezárásáról, melyet az intézményi beszámoló részletesen tartalmaz.

Összegzésként elmondható, hogy a Grotta Alapfokú Művészeti Iskola tantestülete sikeres és eredményes 2021/2022-es tanévet zárt.

Csongrád, 2022. augusztus 31.

Baranyi Lászlóné 

 egyesület elnöke