A GROTTA Művészeti Egyesület székhelye a város Művelődési Házában található.

6640 Csongrád, Szentháromság tér 8.

Közgyűlési meghívó!

A Grotta Művészeti Egyesület képviseletében értesítem, hogy 2021. május 19-én 17.00 órakor közgyűlési ülést tartunk az egyesület székhelyén: Csongrád, Szentháromság tér 8. 2. emelet 6.

Javasolt napirendi pontok a Grotta Művészeti Egyesület éves közgyűlésére:

  1. Az Elnökség beszámolója az Egyesület működéséről közhasznú egyesület 2020. évi beszámolója és közhasznúsági jelentése.
  2. A Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadása.
  3. A 2020. évi tényleges beszámoló és 2021. évi költségvetési terv megvitatása, elfogadása.
  4. Egyebek

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés helye: Csongrád, Szentháromság tér 8. 2. emelet 6.

Ideje: 2021. május 19-én 18.00 óra

Napirend: 

  1. Az Elnökség beszámolója az Egyesület működéséről közhasznú egyesület 2020. évi beszámolója és közhasznúsági jelentése.
  2. A Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadása.
  3. A 2020. évi tényleges beszámoló és 2021. évi költségvetési terv megvitatása, elfogadása.
  4. Egyebek

Kérem, hogy a napirend fontosságára tekintettel és a határozatképesség biztosítása érdekében feltétlenül szíveskedjen megjelenni.

Csongrád, 2021. május 7.               

                                                 

                                                                                                

          Baranyi Lászlóné

.                              Grotta Művészeti Egyesület

  elnök

Comments are closed.