A GROTTA Művészeti Egyesület székhelye a város Művelődési Házában található.

6640 Csongrád, Szentháromság tér 8.

Meghívó!

A Grotta Művészeti Egyesület képviseletében értesítem, hogy 2020. június 05-én 18.00 órakor közgyűlési ülést tartunk az egyesület székhelyén: Csongrád, Szentháromság tér 8. 2. emelet 6.

Javasolt napirendi pontok a Grotta Művészeti Egyesület éves közgyűlésére:

  1. Az Elnökség beszámolója az Egyesület működéséről közhasznú egyesület 2019. évi beszámolója és közhasznúsági jelentése.
  2. A Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadása.
  3. A 2019. évi tényleges beszámoló és 2020. évi költségvetési terv megvitatása, elfogadása.
  4. Egyebek

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés helye: Csongrád, Szentháromság tér 8. 2. emelet 6.

Ideje: 2020. június 05-én 19.00 óra

Napirend:

  1. Az Elnökség beszámolója az Egyesület működéséről közhasznú egyesület 2019. évi beszámolója és közhasznúsági jelentése.
  2. A Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadása.
  3. A 2019. évi tényleges beszámoló és 2020. évi költségvetési terv megvitatása, elfogadása.
  4. Egyebek

Kérem, hogy a napirend fontosságára tekintettel és a határozatképesség biztosítása érdekében feltétlenül szíveskedjen megjelenni.

Csongrád, 2020. május 15.                  

                                                 

                                                                                                

          Baranyi Lászlóné

                          Grotta Művészeti Egyesület

  elnök

                                                                                                

Comments are closed.