A GROTTA Művészeti Egyesület székhelye a város Művelődési Házában található.

6640 Csongrád, Szentháromság tér 8.

Hirdetményeink

Közgyűlési meghívó!

A Grotta Művészeti Egyesület képviseletében értesítem, hogy 2021. május 19-én 17.00 órakor közgyűlési ülést tartunk az egyesület székhelyén: Csongrád, Szentháromság tér 8. 2. emelet 6.

Javasolt napirendi pontok a Grotta Művészeti Egyesület éves közgyűlésére:

 1. Az Elnökség beszámolója az Egyesület működéséről közhasznú egyesület 2020. évi beszámolója és közhasznúsági jelentése.
 2. A Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadása.
 3. A 2020. évi tényleges beszámoló és 2021. évi költségvetési terv megvitatása, elfogadása.
 4. Egyebek

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés helye: Csongrád, Szentháromság tér 8. 2. emelet 6.

Ideje: 2021. május 19-én 18.00 óra

Napirend: 

 1. Az Elnökség beszámolója az Egyesület működéséről közhasznú egyesület 2020. évi beszámolója és közhasznúsági jelentése.
 2. A Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadása.
 3. A 2020. évi tényleges beszámoló és 2021. évi költségvetési terv megvitatása, elfogadása.
 4. Egyebek

Kérem, hogy a napirend fontosságára tekintettel és a határozatképesség biztosítása érdekében feltétlenül szíveskedjen megjelenni.

Csongrád, 2021. május 7.               

                                                 

                                                                                                

          Baranyi Lászlóné

.                              Grotta Művészeti Egyesület

  elnök

A Grotta Művészeti Egyesület az alábbiakban teszi közzé a 2019. évi beszámolóját

Tétel adatok E Ft-ban
Befektetett eszközök: 500
Forgóeszköz: 866
Eszközök összesen: 1366
Induló tőke: 503
Tőkeváltozás: 228
Lekötött tartalék: 501
Tárgyévi eredmény: 134
Források összesen: 1366

 

Csongrád, 2020. június 05.

Baranyi Lászlóné
Az egyesület elnöke

Meghívó!

A Grotta Művészeti Egyesület képviseletében értesítem, hogy 2020. június 05-én 18.00 órakor közgyűlési ülést tartunk az egyesület székhelyén: Csongrád, Szentháromság tér 8. 2. emelet 6.

Javasolt napirendi pontok a Grotta Művészeti Egyesület éves közgyűlésére:

 1. Az Elnökség beszámolója az Egyesület működéséről közhasznú egyesület 2019. évi beszámolója és közhasznúsági jelentése.
 2. A Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadása.
 3. A 2019. évi tényleges beszámoló és 2020. évi költségvetési terv megvitatása, elfogadása.
 4. Egyebek

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés helye: Csongrád, Szentháromság tér 8. 2. emelet 6.

Ideje: 2020. június 05-én 19.00 óra

Napirend:

 1. Az Elnökség beszámolója az Egyesület működéséről közhasznú egyesület 2019. évi beszámolója és közhasznúsági jelentése.
 2. A Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadása.
 3. A 2019. évi tényleges beszámoló és 2020. évi költségvetési terv megvitatása, elfogadása.
 4. Egyebek

Kérem, hogy a napirend fontosságára tekintettel és a határozatképesség biztosítása érdekében feltétlenül szíveskedjen megjelenni.

Csongrád, 2020. május 15.                  

                                                 

                                                                                                

          Baranyi Lászlóné

                          Grotta Művészeti Egyesület

  elnök

                                                                                                

Meghívó – Rendkívüli közgyűlés

 

MEGHÍVÓ

A Grotta Művészeti Egyesület képviseletében értesítem, hogy 2019. július 02.-án 17.00 órakor rendkívüli közgyűlési ülést tartunk az egyesület székhelyén: Csongrád, Szentháromság tér 8. 2. emelet 6.

Javasolt napirendi pontok a Grotta Művészeti Egyesület rendkívüli közgyűlésére:

 1. Az egyesület alapszabályának módosítása
 2. Egyebek

Határozatképtelenség esetén a megismételt rendkívüli közgyűlés helye: Csongrád, Szentháromság tér 8. 2. emelet 6.

Ideje: 2019. július 02.-án 18.00 óra

Napirend:

       1.  Az egyesület alapszabályának módosítása

       2.  Egyebek

Kérem, hogy a napirend fontosságára tekintettel és a határozatképesség biztosítása érdekében feltétlenül szíveskedjen megjelenni.

Csongrád, 2019. június 17.

                                                 

                                                                                                

          Baranyi Lászlóné

                              Grotta Művészeti Egyesület

  elnök

KÖSZÖNJÜK ADÓJUK 1%-ÁT

Köszönjük mindazoknak, akik adójuk 1%-át felajánlották.

Továbbra is várjuk segítségüket.

Köszönettel: Baranyi Lászlóné – a Grotta Művészeti Egyesület elnöke