A GROTTA Művészeti Egyesület székhelye a város Művelődési Házában található.

6640 Csongrád, Szentháromság tér 8.

Szerző szerinti archívum: Y X

A Grotta Művészeti Egyesület az alábbiakban teszi közzé a 2023. évi beszámolóját

  Tétel                                    adatok E Ft-ban

Befektetett eszközök                     0     

Forgóeszköz                                342  

Eszközök összesen                     342

Induló tőke                                 1020  

Tőkeváltozás                             -464

Lekötött tartalék                      

Tárgyévi eredmény                  -214                              

Források összesen                   342       

         

Csongrád, 2024. május 10.

  

        Baranyi Lászlóné

   Az egyesület elnöke

Közgyűlési meghívó!

A Grotta Művészeti Egyesület képviseletében értesítem, hogy 2024. május 10-én 17.00 órakor közgyűlési ülést tartunk az egyesület székhelyén: Csongrád, Szentháromság tér 8. 2. emelet 6.

Javasolt napirendi pontok a Grotta Művészeti Egyesület éves közgyűlésére:

 1. Az Elnökség beszámolója az Egyesület működéséről közhasznú egyesület 2023. évi beszámolója és közhasznúsági jelentése.
 2. A Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadása.
 3. A 2023. évi tényleges beszámoló és 2024. évi költségvetési terv megvitatása, elfogadása.
 4. Egyebek

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés helye: Csongrád, Szentháromság tér 8. 2. emelet 6.

Ideje: 2024. május 10-én 18.00 óra

Napirend:

 1. Az Elnökség beszámolója az Egyesület működéséről közhasznú egyesület 2023. évi beszámolója és közhasznúsági jelentése.
 2. A Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadása.
 3. A 2023. évi tényleges beszámoló és 2024. évi költségvetési terv megvitatása, elfogadása.
 4. Egyebek

Kérem, hogy a napirend fontosságára tekintettel és a határozatképesség biztosítása érdekében feltétlenül szíveskedjen megjelenni.

 

Csongrád, 2024. április 23.               

                                                 

                                                                                                

          Baranyi Lászlóné

.                              Grotta Művészeti Egyesület

  elnök

Közgyűlési meghívó!

A Grotta Művészeti Egyesület képviseletében értesítem, hogy 2024. február 27.-én 18.00 órakor rendkívüli közgyűlési ülést tartunk az egyesület székhelyén: Csongrád, Szentháromság tér 8. 2. emelet 6.

Javasolt napirendi pontok a Grotta Művészeti Egyesület rendkívüli közgyűlésére:

 1. Az Egyesület elnökének megválasztása.
 2. Az Egyesület elnökhelyettesének megválasztása.
 3. Az Egyesület titkárának megválasztása.
 4. A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása.
 5. Egyebek

Határozatképtelenség esetén a megismételt rendkívüli közgyűlés helye: Csongrád, Szentháromság tér 8. 2. emelet 6.

Ideje: 2024. február 27-án 19.00 óra

Napirend:

 1. Az Egyesület elnökének megválasztása.
 2. Az Egyesület elnökhelyettesének megválasztása.
 3. Az Egyesület titkárának megválasztása.
 4. A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása.
 5. Egyebek

Kérem, hogy a napirend fontosságára tekintettel és a határozatképesség biztosítása érdekében feltétlenül szíveskedjen megjelenni.

Csongrád, 2024. február 10.                 

                                                 

                                                                                                

          Baranyi Lászlóné

.                              Grotta Művészeti Egyesület

  elnök

A Grotta Művészeti Egyesület az alábbiakban teszi közzé a 2022. évi beszámolóját

Tétel adatok                                                      E Ft-ban
Befektetett eszközök                                               0
Forgóeszköz                                                       556
Eszközök összesen                                            556
Induló tőke                                                          949
Tőkeváltozás                                                        71
Lekötött tartalék
Tárgyévi eredmény                                           -464
Források összesen                                             556

Csongrád, 2023. május 18.

Baranyi Lászlóné
Az egyesület elnöke

Közgyűlési meghívó!

A Grotta Művészeti Egyesület képviseletében értesítem, hogy 2023. május 18-én 17.00 órakor közgyűlési ülést tartunk az egyesület székhelyén: Csongrád, Szentháromság tér 8. 2. emelet 6.

Javasolt napirendi pontok a Grotta Művészeti Egyesület éves közgyűlésére:

 1. Az Elnökség beszámolója az Egyesület működéséről közhasznú egyesület 2022. évi beszámolója és közhasznúsági jelentése.
 2. A Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadása.
 3. A 2022. évi tényleges beszámoló és 2023. évi költségvetési terv megvitatása, elfogadása.
 4. Egyebek

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés helye: Csongrád, Szentháromság tér 8. 2. emelet 6.

Ideje: 2023. május 18-én 18.00 óra

Napirend: 

 1. Az Elnökség beszámolója az Egyesület működéséről közhasznú egyesület 2022. évi beszámolója és közhasznúsági jelentése.
 2. A Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadása.
 3. A 2022. évi tényleges beszámoló és 2023. évi költségvetési terv megvitatása, elfogadása.
 4. Egyebek

Kérem, hogy a napirend fontosságára tekintettel és a határozatképesség biztosítása érdekében feltétlenül szíveskedjen megjelenni.

Csongrád, 2023. április 24.               

                                                 

                                                                                                

          Baranyi Lászlóné

.                              Grotta Művészeti Egyesület

  elnök