A GROTTA Művészeti Egyesület székhelye a város Művelődési Házában található.

6640 Csongrád, Szentháromság tér 8.

Közgyűlési meghívó!

A Grotta Művészeti Egyesület képviseletében értesítem, hogy 2024. május 10-én 17.00 órakor közgyűlési ülést tartunk az egyesület székhelyén: Csongrád, Szentháromság tér 8. 2. emelet 6.

Javasolt napirendi pontok a Grotta Művészeti Egyesület éves közgyűlésére:

  1. Az Elnökség beszámolója az Egyesület működéséről közhasznú egyesület 2023. évi beszámolója és közhasznúsági jelentése.
  2. A Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadása.
  3. A 2023. évi tényleges beszámoló és 2024. évi költségvetési terv megvitatása, elfogadása.
  4. Egyebek

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés helye: Csongrád, Szentháromság tér 8. 2. emelet 6.

Ideje: 2024. május 10-én 18.00 óra

Napirend:

  1. Az Elnökség beszámolója az Egyesület működéséről közhasznú egyesület 2023. évi beszámolója és közhasznúsági jelentése.
  2. A Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadása.
  3. A 2023. évi tényleges beszámoló és 2024. évi költségvetési terv megvitatása, elfogadása.
  4. Egyebek

Kérem, hogy a napirend fontosságára tekintettel és a határozatképesség biztosítása érdekében feltétlenül szíveskedjen megjelenni.

 

Csongrád, 2024. április 23.               

                                                 

                                                                                                

          Baranyi Lászlóné

.                              Grotta Művészeti Egyesület

  elnök

Comments are closed.