A GROTTA Művészeti Egyesület székhelye a város Művelődési Házában található.

6640 Csongrád, Szentháromság tér 8.

Meghívó!

A Grotta Művészeti Egyesület képviseletében értesítem, hogy 2019. május 16-án 18.00 órakor közgyűlési ülést tartunk az egyesület székhelyén: Csongrád, Szentháromság tér 8. 2. emelet 6.

Javasolt napirendi pontok a Grotta Művészeti Egyesület éves közgyűlésére:

 1. Az Elnökség beszámolója az Egyesület működéséről közhasznú egyesület 2018. évi beszámolója és közhasznúsági jelentése.
 2. A Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadása.
 3. A 2018. évi tényleges beszámoló és 2019. évi költségvetési terv megvitatása, elfogadása.
 4. Alapszabály módosítása
 5. Az egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása a közhasznúság tényére tekintettel.
 6. Egyebek

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés helye: Csongrád, Szentháromság tér 8. 2. emelet 6.

Ideje: 2019. május 16-én 19.00 óra

Napirend:

 1. Az Elnökség beszámolója az Egyesület működéséről közhasznú egyesület 2018. évi beszámolója és közhasznúsági jelentése.
 2. A Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadása.
 3. A 2018. évi tényleges beszámoló és 2019. évi költségvetési terv megvitatása, elfogadása.
 4. Alapszabály módosítása
 5. Az egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása a közhasznúság tényére tekintettel.
 6. Egyebek

Kérem, hogy a napirend fontosságára tekintettel és a határozatképesség biztosítása érdekében feltétlenül szíveskedjen megjelenni.

 

Csongrád, 2019. május 02.                  

                                                 

                                                                                                

          Baranyi Lászlóné

                          Grotta Művészeti Egyesület

  elnök

Comments are closed.