A GROTTA Művészeti Egyesület székhelye a város Művelődési Házában található.

6640 Csongrád, Szentháromság tér 8.

Szerző szerinti archívum: Almási Mariann

Köszönjük adójuk 1 %-át…

Köszönjük mindazoknak, akik adójuk 1 %-át a Grotta Alapfokú Művészeti Iskolának ajánlották fel.
Az adó felajánlható 1 %-ból 2014-ben befolyt összeg 37 493Ft.

A befolyt összeget szakmai anyagok vásárlására fordította az oktatási intézményünk.

Továbbra is várjuk segítségüket, adójuk 1%-át ebben az évben is.

 Csongrád, 2015. január 31.

 Köszönettel: Baranyi Lászlóné – a Grotta Művészeti Egyesület elnöke

Közgyűlés 2014

Grotta Művészeti Egyesület képviseletében értesítem, hogy 2014. november 14-én 18.00 órakor rendkívüli közgyűlési ülést tartunk az egyesület székhelyén: Csongrád, Szentháromság tér 8. 2. emelet 6.

Javasolt napirendi pontok a Grotta Művészeti Egyesület rendkívüli közgyűlésére:

 1. Az egyesület alapszabályának módosítása
 2. Az egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
 3. Egyebek

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés helye: Csongrád, Szentháromság tér 8. 2. emelet 6.
Ideje: 2014. november 14-én 19.00 óra
Napirend:

 1. Az egyesület alapszabályának módosítása
 2. Az egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
 3. Egyebek

Kérem, hogy a napirend fontosságára tekintettel és a határozatképesség biztosítása érdekében feltétlenül szíveskedjen megjelenni.
Csongrád, 2014. október 29.
/Baranyi Lászlóné – Grotta Művészeti Egyesület elnök/

2013. évi beszámoló

Az alábbiakban teszi közzé a 2013. évi beszámolóját:

 • Forgóeszköz: 148.000 HUF
 • Eszközök összesen: 148.000 HUF
 • Induló tőke: 9.000 HUF
 • Tőkeváltozás: 75.000 HUF
 • Kötelezettségek: –
 • Tárgyévi eredmény: 64.000 HUF
 • Források összesen: 148.000 HUF

/Baranyi Lászlóné – az egyesület elnöke – 2014.Május.9.

Közgyűlés 2014

Grotta Művészeti Egyesület képviseletében értesítem, hogy 2014. május 9-én 18.00 órakor közgyűlési ülést tartunk az egyesület székhelyén: Csongrád, Szentháromság tér 8. 2. emelet 6.

Javasolt napirendi pontok a Grotta Művészeti Egyesület éves közgyűlésére:

 1. alapszabály módosítás elfogadása
 2. a közhasznú egyesület 2013. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása,
 3. éves költségvetés,
 4. pályázat, egyebek.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés helye: Csongrád, Szentháromság tér 8. 2. emelet 6.
Ideje: 2014. május 9-én 19.00 óra
Napirend:

1.   apszabály módosítás elfogadása

2.   a közhasznú egyesület 2013. évi beszámolójának és közhasznúsági
jelentésének elfogadása,
2.   éves költségvetés,
3.   pályázat, egyebek.

Kérem, hogy a napirend fontosságára tekintettel és a határozatképesség biztosítása érdekében feltétlenül szíveskedjen megjelenni.

Csongrád, 2014. április 23.
/Baranyi Lászlóné – Grotta Művészeti Egyesület elnök/