Beszámoló

A GROTTA MŰVÉSZETI EGYESÜLET

ELNÖKÉNEK

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA

2018/2019-es tanév

A GROTTA Művészeti Egyesület elnöke évenként összegző értékelést készít az egyesület által fenntartott Grotta Alapfokú Művészeti Iskola éves tevékenységéről.

A fenntartó az értékelést a honlapján nyilvánosságra hozza.

A fenntartó az intézményre vonatkozóan elvárja, hogy az intézménye magas színvonalon, a szűkebb és tágabb környezeti elvárásoknak megfelelően működjön.

A fenntartó elvárásaihoz kapcsolódó feladatok:

 • Költséghatékony gazdálkodás.
 • A beiskolázás tudatos tervezése.
 • Az eszköz-ellátottság fejlesztése.
 • Készségek, képességek magas szintű fejlesztése.
 • A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűekkel való foglalkozás, tehetséggondozás.
 • Átjárhatóság biztosítása a művészeti iskolák megfelelő tanszakai és évfolyamai között.
 • Pályaorientáció, a pályaválasztás segítése.
 • Kapcsolattartás a szülőkkel, a fenntartóval, a partnerekkel.
 • A pedagógiai programban elfogadott nevelési feladatok végrehajtása.
 • Személyiségfejlesztés.
 • Esélyegyenlőség biztosítása.

A Grotta Művészeti Egyesület által fenntartott Grotta Alapfokú Művészeti Iskolában folyó munkát a fenntartó folyamatosan ellenőrzi.

A fenntartó által tartott ellenőrzések mindig segítő szándékúak, céljuk a hibákra való rávilágítás, az előremutató irányok megtalálása és azok továbbvitelének, valamint a hibátlan munkára törekvésének segítése.

A művészeti iskola igazgatója minden év június 30-ig beszámolót készít, és ezt megküldi a fenntartónak.

Az intézmény vezetése a törvényes működés érdekében folyamatos belső ellenőrzést végez.

A nevelőtestület tagjai azonosulnak a pedagógiai programban meghatározott célokkal és elvárásokkal.

A szakos ellátottság továbbra is 100%-os megvalósulásán túl, a pedagógusok művészeti és alkotó tevékenysége kimagasló.

Minden tanuló számára egyformán biztosított a magas szintű szakmai képzés, valamint a szakmai munkához szükséges eszközökkel való ellátottság.

A Fenntartó továbbra is támogatja a művészeti iskola pályázatokon való részvételét.

Képzőművészet

Az intézmény pedagógiai programja a minőségi oktatásra épül, ahol megfogalmazzák tehetséggondozásuk feltételeit:

 • tehetséges gyermekek felismerése, felkutatása
 • megfelelő tárgyi-technikai feltételek biztosítása (ebben az ellátottság maximális)
 • tehetséges pedagógus, akik nélkül nem beszélhetünk minőségi művészetoktatásról.

A Grotta Alapfokú Művészeti Iskola Regisztrált Tehetségpontként működik.

Az iskola kiemelt hangsúllyal kezeli a versenyekre, pályázatokra történő felkészítést. A tehetséges tanulókat a versenyeken való részvételre ösztönzik, melynek lehetőségét megteremtik. (anyagok és eszközök beszerzését nevezési díjakat, utazási és szállás költségeket a művészeti iskola fizette ebben a tanévben is)

Telephelyeiken az első féléves és tanév végi képzőművészeti vizsgák eredményesen, sikeresen zárultak, melyek csoportonként, a pedagógusok és Almási Mariann igazgatónő által készített fotók alapján, egész évben folyamatosan megtekinthetőek voltak az iskola honlapján és facebook oldalán.

A városi karácsony élő Betlehemét, idén is művészeti iskola által készített, szalma-textil figurák alkották. Ahogy a korábbi években, idén is az adventi előkészületek keretében díszítették fel a Művelődési Ház lépcsőházát, folyosóit december elejére. A karácsonyi üdvözlőlapokat a képzőművészeti tanszak diákjai készítették.

A telephelyek folyosói, paravánjai az ünnepeknek, hagyományoknak és aktualitásnak megfelelően került díszítésre: farsang, húsvét, tanévzáró.

A Művésztelepen a fotó tanszak tanulói szakmai továbbképzésen vettek részt.

Áprilisban és májusban nyílt órák szervezése történt óvodásoknak, általános iskolásoknak a következő tanév csoportjainak kialakítása és beindítása miatt.

Az iskola életében az egyi legfontosabb pillanat a tanévzáró ünnepség, hiszen a képzőművészeti tanszakok egész éves munkáiból kiállítás nyílt és a tanulók egész éves munkájuk elismeréseként ekkor kapták meg bizonyítványaikat. A tanévzáró kiállítás anyaga az iskola székhelyén és a telephelyeken kerül tovább kiállításra.

Az eddigi évek legsikeresebb tanévét zárta az intézmény 2019-ben: 41 versenyen, pályázaton 261 tanuló vett részt.

A Csongrád újságban megjelenő cikk a művészeti iskoláról:

„Az ország legjobb fotósai lettek a Grottások a VI. Országos Fotó és Film Versenyen

A Grotta Alapfokú Művészeti Iskola öt tehetséges tanulója: Berkecz Péter (IV. korcsoport), Kakasi Zsófia (IV. korcsoport), Vigvári Tímea (IV. korcsoport), Kádár Réka (III. korcsoport), Kókai Balázs (II. korcsoport) – a művészeti iskolák legrangosabb verseny döntőjébe jutottak.

A hatodik országos fotó és film megmérettetésen tanulóink méltón képviselték iskolánkat és városunkat is. A verseny elődöntőjére a diákok Flóra és Fauna (élővilágunk), riportsorozat és művészi portré tematikával jelentkeztek. A döntő során volt akinek egy adott csendéletet kellett fotóznia és a Duna partról hangulat képeket készítenie, volt akinek balett órán jellemző pillanatokat és utca részleteket, illetve a néptánc csoport jellegzetes mozdulatainak megörökítését és egy lovarda fotóesszével történő bemutatása is a feladat közé tartozott.

Diákjaink az eredményhirdetésen előkelő helyezést értek el. A zsűri III. és IV. korcsoportban nem osztott ki 1. helyezést. Kádár Réka a III. korcsoportban így a legjobb eredményt érte el 2. helyezést, Vigvári Tímea is a 2. legjobb helyezést a IV. korcsoportban, és Kakasi Zsófia a IV. korcsoportban 3. helyezést. A Grottások hozták el a legtöbb díjat a döntőből, igazán büszkék vagyunk tanítványainkra.”

Zeneművészet:

A zeneművészeti oktatás kiemelt évi feladatai voltak:

 • a zenei műveltség megalapozása és fejlesztése,
 • a technikai készség, az improvizációs készség és képesség, alkotó magatartás, a kreativitás kialakítása,
 • a zenei képességek fejlesztése: hallás, intonációs érzékenység, ritmusérzék, fogékonyság a dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia, előadói és manuáliskészség, a zenei karakterek iránti érzékenység kialakítása.

Továbbra is a hagyományok ápolására nagyon nagy hangsúlyt fektetett az iskola. A szereplések, versenyek dokumentálása folyamatos volt a honlapon és a facebookon való megjelenés miatt.

A zárt zeneművészeti Grotta facebook csoportok létrehozása a cél szeptembertől, mely jobban segíti majd a tanszakok napi munkáját.

A félévi és tanév végi vizsgák lebonyolítása időben, az élkészített beosztásnak megfelelően megtörtént, a jegyzőkönyvek elkészültek, a bizottságok részéről aláírásra kerültek.

A félévi és tanév végi gitár és furulya és zongora vizsgakoncertek nagyon sok szülő és vendég részvételével igen nagy sikerű volt.

Az ünnepi műsorok összeállításában fontos volt, hogy minden művészeti ág képviseltesse magát.             

Az országos versenyekre való felkészülés, felkészítés a munkatervnek megfelelően történt.

A versenyek eredményei folyamatosan feltöltésre kerültek a facebookra és a honlapra is.

Táblázatban rögzítve, folyamatosan, az eredmények archiválva:

GROTTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EREDMÉNYEI

KÉPZŐ ÉS ZENEMŰVÉSZET  2018/2019. tanévben

                    Versenyek/Pályázatok

Fellépések,

kiállítások

Felkészítő

tanár

Tanuló neve

Eredmé-

nyek

Helyi

Térségi

Megyei

  Regionális

    Országos

  Nemzetközi

1.

VI. Országos Fotó és Film verseny

(Budafok-Tétényi Nádasdy Kálmán AMI)

Almási Mariann-Gyuris Péter

Berkecz Péter

Kádár Réka

Kakasi Zsófia Z.

Vigvári Tímea

Kókai Balázs

II.hely

III.hely

II.hely

Mindenki a döntőbe jutott!

2.

II. Golden Voice Hungary Országos énekverseny

(Szeged)

Andor Csilla

Simon Vivien

II. hely +

Különdíj

3.

„Vidám nyüzsgés az erdőben”

Rajzpályázat

(Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár)

Beke Mária

Ecsédi Dániel

Maszlag Szilárd

Ungerbauer-Szabó Luca

Újszászi Eszter

Berkecz Erika Anna

1.hely

4.

Karácsonyi rajzpályázat

Szállást keres a Szent Család

Rajzpályázat óvodásoknak és iskolásoknak

(Hagyományok Háza Budapest)

Almási Mariann-Szepesiné Pálfi Erika

Tápai Levente

Csepregi László J.

Lévai Anna N.

Antal Emese

Kátai János Ivó

Horváth Zsuzsanna J

Deák Patrik

László Richárd G

Ujszászi Alexa

5.

V. Nemzetközi Adventi illusztrációs rajzpályázat (Országos Mécs László Irodalmi Társaság és a Pálffy Dénes Népfőiskola Akadémia)

Beke Mária

Rozgonyi Nóra

Lakatos Tímea

Szokolai Luca

Deák Boglárka

6.

DFT-Eseményközpont

„Mit jelent számomra a karácsony” rajzpályázat

Beke Mária

Antal Bence Domini

Berkecz Erika Anna

Bóka Anna Lili

Berényi Dániel Péter

Bökös Bettina Dorisz

Csaba Petra

Deák Zsófia

Gácsi Áron

Kádár Bora

Horváth Ármin

Horváth Jázmin

Kecskés Noel

Kincses Zita

Kovács Attila

Kovács Kinga

Lakatos Tímea

Koronczai Kitti

László Eszter

Muikku Marianna

Pintér Amira

Radics Léna

Papp Attila Álmos

Szántai Zoltán

Szatmári Bálint

Szokolai Luca

Simon Zsolt

Rozgonyi Nóra

Ujszászi Eszter

Mindenki oklevelet kapott!

7.

XXIX. Csongrád Megyei Kortárszenei Találkozó Szentes Lajtha L. AMI.

Mészáros János

Giricz Dávid

Dicséret (3. helynek megfelelő)

8.

XI. Tavaszi Gitártalálkozó Piarista AMI. Szeged

Bajomi Nagy Péter

Gácsi Marcell

Suti Simon

Nívódíj + Kiemelt dicséret

Nívódíj + Kiemelt dicséret

9.

Ki mit tud? Felgyő

Takács Gabriella

Kávai Réka

Justin Vanda

Mátyás Leila Dominika

10.

Karácsonyi Műsor Felgyő

Takács Gabriella

Bencsik Krisztina Mercédesz

Gyarmati Nikolett Virág

Gyöngyi Zalán

Harangozó Ákos

Justin Vanda

Kávai Réka

Mátyás Leila Dominika

Meló Dorina

Sorbán Panna

Török Alexandra

11.

Félévi vizsga Felgyő

Takács Gabriella

Bencsik Krisztina Mercédesz

Gyarmati Nikolett Virág

Gyöngyi Zalán

Harangozó Ákos

Justin Vanda

Kávai Réka

Mátyás Leila Dominika

Meló Dorina

Sorbán Panna

Török Alexandra

12.

Ovisoknak műsor Felgyő

Takács Gabriella

Mátyás Leila Dominika

Kávai Réka

Justin Vanda

Bencsik Krisztina

13.

Anyák napi ünnepség Felgyő

Takács Gabriella

Bencsik Krisztina Mercédesz

Gyarmati Nikolett Virág

Gyöngyi Zalán

Harangozó Ákos

Justin Vanda

Kávai Réka

Mátyás Leila Dominika

Meló Dorina

Sorbán Panna

Török Alexandra

14.

Karácsonyi koncert NBA. Kat. Ált. Isk.

Czékmánné Fejes Katalin

Gránicz Jázmin Emma

Hasur-Nagy Nóra

Hekkel Zoltán

Kádár Nikolett

Kardos Réka

Török Balázs

Török Panni

Török Szófia Nóra

15.

Félévi vizsga

Czékmánné Fejes Katalin

Gránicz Jázmin Emma

Hasur-Nagy Nóra

Hekkel Zoltán

Kádár Nikolett

Kardos Réka

Török Balázs

Török Panni

Török Szófia Nóra

16.

Egyéni fellépés NBA. Kat. Ált. Isk. Szép Kiejtési Irodalmi Versenyen

Czékmánné Fejes Katalin

Kardos Réka

Gránicz Jázmin Emma

17.

Félévi vizsgakoncert a Művelődési Központban

Bajomi Nagy Péter

Bori Petra

Erdélyi Lujza

Gácsi Marcell

Góg Sára

Harmai Evelin

Hering Dóra

Suti Simon

Szabados Anna

Török András

Túri László

18.

Félévi vizsgakoncert a Művelődési Központban

Mészáros János

Bencsik Izabella

Bérces Bercel

Donka Áron Edvin

Giricz Dávid

Giricz Gábriel

Juhász Réka

Mráz Abigél

Nagypál Nóra

Ungerbauer-Szabó Luca

Vereb Marcell László

Zentai Emília

19.

XI. Tavaszi Gitártalálkozó Piarista AMI. Szeged

Mészáros János

Giricz Gábriel

Zentai Emília

Giricz Dávid

Dicséret

Dicséret

Kiemelt dicséret

20.

Egyéni fellépés NBA.Kat.Ált.Isk. Járási mesemondó versenyen

Bajomi Nagy Péter

Szabados Anna

21.

„Álom, álom, édes álom, álmodjunk” A Csongrád és Térsége Ált.Isk.,Piroskavárosi Ált.Iskolája rajzpályázat

Beke Mária

Muikku Marianna Eila

László Eszter

Maszlag Szilárd

Horváth Jázmin Napsugár

Ecsédi Dániel József

Berkecz Erika Anna

Koronczai Kitti

III.hely

22.

„Álom, álom, édes álom, álmodjunk” A Csongrád és Térsége Ált.Isk.,Piroskavárosi Ált.Iskola rajzpályázat

Pétersz Nóra

Kádár Lili

Nánási Tímea

Ökrös Tamás

Serfőző Csenge

Kulik Csenge

Fajkusz Nóra

Dányi Balázs

Vörös Lili

Novák Nelli

Tóth Zita

1.hely

2.hely

23.

„Álom, álom, édes álom, álmodjunk” A Csongrád és Térsége Ált.Isk.,Piroskavárosi Ált.Iskola rajzpályázat

Almási Mariann-Szepesiné Pálfi Erika

Kátai János Ivó

Lazók Szilvia

Horváth-Varga Péter

Tanács-Kása Sára

Tápai Levente

Különdíj

Különdíj

24.

„Vizet Mindenkinek”

Pályázat

A Víz Világnapja alkalmából

Alsó-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság Szeged

Nagyné Csernus Mariann

Fejes Nikolett

Lőgyi Alexandra

Kovács Eszter

Nagy Emese

25.

I.Tornyai János Országos Festészetverseny

Stéhlikné Szalkai Mária

Hatos Ramóna

Oláh Neszta

Forgó Fanni

Vincze Gergő

Gábris Henrietta

Döntős

26.

I.Tornyai János Országos Festészetverseny

Pétersz Nóra

Tóth Zita

Dányi Balázs

Fajkusz Nóra

Kulik Csenge Nóra

Nánási Tímea

Ökrös Tamás

Serfőző Csenge Emőke

Lénárt Lili

Nagy-Halmagyi Eszter

Novák Nelli

Vig Lotti

Vörös Lili

Döntős

Döntős

Döntős

Döntős

27.

„Fába vésve Faragva” a Hagyományok Háza által kiírt rajzpályázat

Boneczné Bakó Anikó

Pap József

Bene Adrienn

Mizere Bulcsú

Gácsi Sára

Mizere Bercel

Tiringer Lili

I.hely

(Csoportosan)

28.

XXI. Maros Menti Fesztivál Deszk

Andor Csilla

Hekkel Zita

Pigler Hanna Léna

I.hely

29.

„Így játszunk mi!” Magán AMI és Zeneművészeti Szakképző Iskola Makó, fennállásának 25. évfordulója rajzpályázat

Stéhlikné Szalkai Mária

Oláh Neszta

Hatos Ramóna

Zakar Gábor

Pap Cecília

Servánszki Cintia

Szabó Alex

Kocsis Petra Anna

Forgó Fanni

V. hely

30.

Nemzetközi Művészeti Fesztivál Óbecse

Andor Csilla

Tóth Kata

31.

VI. Szegedi Nemzetközi Gitárverseny-2019.

Mészáros János

Giricz Dávid

III.hely

32.

„Muzsikál az erdő” Gyermekrajz Pályázat 2019. Muzsikál az Erdő Alapítvány

Almási Mariann-Oroszi Marianna

Paróczai Petra

Deák Rebeka

Gácsi Tamara

Ghersin Brenda

Zsilák Natália

Dér Hanna

Vajda Laura

Köszönő oklevelet kaptunk

33.

Zenés „Színház az egész világ…” Országos Tehetségkutató Verseny 2019.

Andor Csilla

Hekkel Zita

34.

„Az Én Bohócdoktorom” A Karitáció Alapítvány rajzpályázata.

Beke Mária

Bökös Bettina Dorisz

Csaba Petra

Dancsó Diána

Gácsi Áron

Kecskés Noel Kevin

Kincses Zita

Kovács Kinga

Pintér Amira

35.

„Omega-Mega „ rajzpályázat, A Szentesi, Koszta J.Múzeum meghirdetett „Gyöngyhajú lány”- Omega kiállításhoz kapcsolódva

Beke Mária

Rozgonyi Nóra
Papp Nóra
Török Alexa
Lucze Lola
Gácsi Áron
Csaba Petra
Simon Zsolt
Dancsó Dianna
Bökös Bettina Dorisz
Kecskés Noel
Kincses Zita
Koscsó Lilla
Varga Amina
Kovács Kinga
Szokolai Luca
Czagány Vivien
Bónus Bíborka
Ujszászi Eszter
Radics Léna
Berkecz Anna Erika
Muikku Marianna
Ferenczi Anna
Ungerbauer-Szabó Luca

II.hely

III.hely

II.hely

I.hely

36.

„Ember és Természet” Kárpát-medencei fotópályázat

Almási Mariann-Gyuris Péter

Kókai Balázs

Berkecz Péter József

Kádár Réka

II.hely

37.

„Így játszunk mi!” Magán AMI és Zeneművészeti Szakképző Iskola Makó, fennállásának 25. évfordulója rajzpályázat

Boneczné Bakó Anikó

Gácsi Kata

Káré Vivien

Sarusi-Kis Linda

Kardos Réka

Ábel Réka Napsugár

38.

„Így játszunk mi!” Magán AMI és Zeneművészeti Szakképző Iskola Makó, fennállásának 25. évfordulója rajzpályázat

Pétersz Nóra

Serfőző Csenge Emőke

Ökrös Dániel János

Vig Lotti

39.

A Várva Várt Alapítvány rajzpályázata a magzatgyermekek világnapjára

Nagyné Csernus Mariann

Kovács Krisztián

Fődíj

40.

Kék-Duna Euromusic Nemzetközi Énekversen

Andor Csilla

Hekkel Zita

III.hely

41.

Tanév végi vizsgakoncert Műv.Ház.

Bajomi Nagy Péter

42.

Tanév végi vizsgakoncert Műv.Ház.

Mészáros János

43.

Tanév végi vizsgakoncert Felgyőn

Takács Gabriella

44.

Tanév végi vizsgakoncert Felgyőn

Mészárosné Suha Csilla

45.

Tanév végi vizsgakoncert NBA.Ált.Isk.

Czékmánné Fejes Katalin

46.

Félévi, évvégi vizsgák

Andor Csilla

47.

Tanévzáró kiállítás

Minden Képzős tanár

Minden képzős tanuló

48.

Tanévzáró ünnepség

Czékmánné Fejes Katalin

Hekkel Zoltán

Török Szófia

Kardos Réka

49.

Tanévzáró ünnepség

Takács Gabriella és Mészárosné Suha Csilla

Justin Vanda

Mátyás Leila

Kávai Réka

Gyarmati Nikolett

50.

Tanévzáró ünnepség

Mészáros János

Bérces Bercel

Zentai Emília

51.

Tanévzáró ünnepség

Bajomi Nagy Péter

Suti Simon

Gácsi Marcell

Vezetői ellenőrzés és értékelés:

A tanmenetek, a naplók, törzskönyvek adatainak felvitele időben elkészült. 

Az adminisztrációs fegyelem javult.

Kimutatás készült a térítési díj és tandíj befizetésekről.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel rendelkező és a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat nyilvántartják.

Emberi erőforrás fejlesztés:

A 2018/2019-es tanévre vonatkozó Beiskolázási Terv a törvényi előírásoknak megfelelő működött.

A szakmai továbbképzéseken való részvétel, a pedagógusok önálló jelentkezésével történt.

A nevelőtestület pedagógus minősítésre való felkészítése folyamatos.

A BECS csoport elkészítette az éves önértékelési tervet.

A tanévben Beke Mária tanárnő pedagógus ellenőrzésére és önértékelésre került sor.

Közösségfejlesztés és együttműködés:

A művészeti iskola a közösségfejlesztést minden formában támogatja. A közösségépítés, a közösségfejlesztés mindig az adott telephelyen oktató pedagógus feladata. Az iskolában nagyon jó a tanár-diák légkör.

Belső kapcsolatok, együttműködés:

A művészeti iskolába közösségi oldala beváltotta a hozzá fűzött reményeket, naprakészen megtalálhatóak a diákok pályázati eredményei, szereplései, aktuális információk. Ez egy sikeresen működő kommunikációs rendszer.

Az intézmény külső kapcsolatai

Az iskola szoros kapcsolatot épített ki a közvetlen környezet társadalmi, gazdasági és civil szereplőivel, a társintézmények vezetőivel, pedagógusaival.

A működés törvényessége

Az intézményi szabályozó dokumentumok hatályosak, a törvényi előírásoknak megfelelnek. Az alapdokumentumok mind az intézmény honlapjára, mind a KIR rendszerbe feltöltésre kerültek.

A szükséges tanügyi nyomtatványok rendelkezésre állnak, megfelelőek, jogszerűek.

Az intézményvezetés nagy figyelmet fordít a tanügyi dokumentumok naprakész, hiteles és előírásoknak való vezetésére.

A tanulók és pedagógusok rögzítése a KIR rendszerben naprakész. A tanügyi dokumentumok ellenőrzése rendszeres a vezetés részéről.

Intézmény gazdálkodása

A 2018/2019-es évi költségvetést a fenntartó jóváhagyta.

A normatív igénylés jogosságát az iskolavezetés ellenőrizte:

 • Szülői nyilatkozatok.
 • Rendszeres gyermekvédelmi határozatok.
 • Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára a térítési-díj mentesség biztosított volt.

Az intézménynek köztartozása nincs.

Az iskola tárgyi feltételei a színvonalas oktatáshoz adottak, az anyagbeszerzés folyamatos volt, a szaktanárok igényfelmérése alapján történt. A tárgyi eszközök nyilvántartása folyamatos és a törvényi előírásoknak megfelelően van vezetve.

Az intézmény gazdálkodása a vonatkozó jogszabályoknak és a törvényességi szempontoknak megfelel. A KIR rendszerben működtetett gazdálkodást érintő adatközlési kötelezettségének eleget tett.

Igazgatói beszámoló

Az igazgatói beszámoló harmonizál az iskolai pedagógiai programjában lefektetett célokkal és a tanév elején elfogadott munkatervvel.

A beszámolóból nyomon követhető mind az alapfeladatoknak és a törvényi előírásoknak való megfelelés. Kiemelt szerep jutott az alapfeladatokon túli programoknak való megfelelésnek.

Megállapítható, hogy az intézményvezető szakszerűen, szabályosan végezte munkáját.

A beszámolóból:

Az iskola két főszereplője a gyermek és a pedagógus. Kettejük viszonya, egymással való kapcsolata meghatározó mind a jelen, mind a jövő nemzedékének életvitele szempontjából. Kiemelten fontos az abban résztvevők felelőssége, amely az elvárásnak való megfelelést, színvonalat és eredményességet jelenti.

A kiművelt ízlésű ember számára a művészet gyönyört szerez, akár hangban színben vagy mozgásban! Ahhoz, hogy a gyermek a szépséget felfogja, megértse, nem elég csak a tehetség, tanulással kell a fogékonyságot megszerezni és tökéletesíteni. Az így megszerzett és idővel kialakult szépérzéket nevezhetjük méltán ízlésnek. Az ízlésnevelés a tanár egyik fő feladata a művészetoktatásban.   

Az alapfokú művészeti nevelés feltárja a növendékekben a művészet megörökítő, átörökítő szerepét, megérteti, hogy az alkotás a legértékesebb emberi alapképesség. A művészetek az élet alkotó energiáit adják.

A művészetek táplálják a növendékeink kialakuló érzésvilágát, egyfajta minőségre való igényességet alakítanak ki bennük.

„Cél olyan ember felnevelése, aki sikeresen tud alkalmazkodni a korhoz, amiben él. A gyerek ne csak elméleti ismereteket szerezhessen, hanem gyakorlati célú tudásuk is elmélyüljön és tudják alkalmazni mindazt, amit tanultak az évek során. Nemcsak a sok információ átadása fontos, hanem a gyermeki játékosság és a természetesség kibontakoztatása. Mindezt Kleberseberg Kuno 1928-as rádióbeszédében már megfogalmazta.

Növendékeink legnagyobb része nem lesz hivatásos művész, hanem a jó nevelőmunka alapján zenét, művészetet szerető, értő egyén.

Célunk, hogy iskolánk adjon alapvető ismeretanyagot, alapozza meg a művészi kifejezőkészséget, bontakoztassa ki az alkotó fantáziát. Pozitív élmények segítésével járuljon hozzá az érzelmileg gazdag, kreatív személyiség kialakításához.

A pedagógus minél előbb ismerje fel a növendékekben rejlő kivételes művészeti képességeket, tehetséget, kitartó munkával fejlessze azokat.

Minőségi munkánk alapja a jól működő csapat, amelyben mindenki egyformán, egymást ösztönözve és egy irányba húz.

Nagyon fontos iskolánkban a motiváció szerepe, minden fél részéről. Feladatunk azt elérni, hogy a gyerekek szeressenek hozzánk járni. A gyerekek hozzáállása függ a tanár személyiségétől, munkájától és fordítva is így van.

Ahogy a tanár személye és munkája meghatározza a tanulók teljesítményét, úgy az igazgató motivációs képességei is befolyásolják a pedagógusok teljesítményét, munkájuk hatékonyságát.  Ebben rejlik motiváló szerepe. Az egyénre való folyamatos odafigyelés, az eredményekre való pozitív visszajelzés, a fontosság érzését erősíti.

A jövő legnagyobb kihívása, hogy a jelen adottságaira alapozva folytassuk hagyományainkat, neveljük a művészet szeretetére a fiatalokat. Ehhez folyamatos megújulásra, szakami fejlődésre, hagyományaink, elért eredményeink tiszteletére, megbecsülésére van szükség.

Arra kell törekedni, hogy növendékeink képesek legyenek a művészetek befogadására, értésére és művelésére, minél több művészeti ág iránti érdeklődésre, nyitottsága, művészetszerető, művészpártoló emberekké váljanak és képesek legyenek művészbaráttá nevelni környezetünket.

A működő művészeti ágak és tanszakok iskolánkban maximálisan bizonyították létjogosultságukat, igen sok eredményt fel tudnak mutatni, melyek az iskola honlapján és a facebook oldalon is megtalálhatóak.

Az oktatás és nevelés elválaszthatatlan egység. A művészeti iskola nevelő folyamatában kulcsfontosságú a tanárok munkája, egyénisége. A nevelő hatás szempontjából egyformán fontos a pedagógus szakmai módszertani tudása és emberi magatartása.

Valljuk azt, hogy az önmagunkkal és a tanulókkal szemben magas és egységes követelményeket támasztó jó tanárok azok, akik emberi magatartásukkal, egyéniségükkel maguk is hatnak a tanulókra, döntően meghatározzák a növendékeik jellemének fejlődését, gondolkodásmódját.

Ahhoz, hogy jól tudjunk dolgozni, kell a bizalom. A bizalom a pedagógus felé, hogy érti, tudja a dolgát. Ugyanakkor bizalom az intézményvezető felé is, hogy mindig, minden fórumon ki tudjon állni és képviselni tudja az intézmény és pedagógusok érdekeit.

Célunk, hogy a Grotta AMI továbbra is a Csongrád város olyan intézménye legyen, mely központi helyet foglal el a város kulturális életében, melyre városlakók és mi is büszkék lehetünk.

Elkötelezettek vagyunk tanulóink jövője, tanulmányaik és pályaválasztásuk segítésében, a közösséghez való alkalmazkodás, valamint az érzelmi intelligenciájuk sokoldalú fejlesztésében.

A művészeti nevelés során nélkülözhetetlen partner a család. Különösen fontos a szülőkkel való állandó és folyamatos kapcsolattartás. Szívesen látjuk tanulóink családtagjait a rendezvényeinken, a vizsgabemutatóinkon, kiállításainkon.

Az iskola sajátosságából adódóan fejlesztő hatásúak: a koncerteken való szereplések, az egyéni és közösségi kiállításokon való részvétel, a pályázatok adta lehetőségek széleskörű kihasználása.

Tehetségeinket a versenyeken való részvételre ösztönözzük, melynek lehetőségét megteremtjük.

A művészeti iskolában olyan képzést kapnak a tanulók, amely alakítja személyiségüket, fejleszti képességüket, felkészíti őket a továbbtanulásra, a választott szakmára. Mindezt a munkát a jól felkészült, maguk is alkotó pedagógusok végzik, akiknek személyisége pozitívan hat a tanulók alkotói tevékenységére.

Oktató-nevelő munkájuk középpontjában továbbra is a személyiség sokoldalú fejlesztése, a kulcskompetenciák fejlesztése, a hátrányos helyzetű gyermekkel való foglalkozás, az esélyegyenlőség megteremtése, valamint a művészetpedagógiai módszerekkel történő fejlesztés áll. Az iskola Tehetségpontként is működik.

A pedagógusok továbbképzése, önképzése: a szakmai továbbképzéseken való részvétel, a pedagógusok önálló jelentkezésével történik. A nevelőtestület pedagógusminősítésre való felkészítése folyamatos.

Kiemelten említem, hogy az iskolavezetés a beiskolázásban továbbra is a felmenő rendszer létrehozását tűzte ki célul, így lehetőség nyílik a tehetségek korai felismerésére, a tudatos fejlesztésre. A gyermekek egyénisége alakítható, szakmai tudásuk éveken át bővíthető, mely irányíthatja pályaválasztásukat a képzőművészet és zeneművészet terén is.

A Grotta Alapfokú Művészeti Iskola a beiskolázást tudatosan tervezi.

A művészeti iskolában a pedagógiai munka feltételei adottak. Személyi feltételei nagyon jók, elkötelezett, jól felkészült tanárokkal rendelkezik.

Ebben a tanévben Polgármesteri Dicséretben részesült: Mészáros János tanár úr.

Csongrád várostól – Fiatalok a kultúráért díjat kapott: Kakasi Zsófia Zorka.

Az alapfokú művészeti nevelés feltárja a növendékekben a művészet megörökítő, átörökítő szerepét, megérteti, hogy az alkotás a legértékesebb emberi alapképesség. A művészetek az élet alkotó energiáit adják.

A művészetek táplálják a növendékeink kialakuló érzésvilágát, egyfajta minőségre való igényességet alakítanak ki bennük.

„A kiművelt ízlésű ember számára a művészet gyönyört szerez, akár hangban színben vagy mozgásban! „(Zsilinszky Mihály)

Elkötelezettek vagyunk tanulóink jövője, további tanulmányaiknak és pályaválasztásuknak segítésében, a közösséghez való alkalmazkodás, valamint az érzelmi intelligenciájuk sokoldalú fejlesztésében.

A tervek, célok viszont csak akkor valósak, ha az iskola használók, az iskolát működtetők és az oktató-nevelő munkát végzők együttes elképzelésén alapul.

A tanári munka professzionális szakma. Azt a pluszt, – amitől sokan alkotó művészetnek is tekintik – a pedagógus személyisége adja hozzá. Felelőssége abban áll, hogy a rá bízott ember egyedi és megismételhetetlen.

„A művészet, a kultúra a szellem levegője, amit belélegez, amivel életben tartja magát. Csak ebben a közegben tud fejlődni, csak a kultúrában fejtheti ki önmagát.” A művészeti iskola ezt a feladatát már megalakulása óta magas színvonalon végzi.

Ezt a színvonalat nem csak elérnünk kellett, de meg is kell tartanunk.”

Összegzésként elmondható, hogy a Grotta Alapfokú Művészeti Iskola tantestülete sikeres és eredményes 2018/2019-es tanévet zárt.

Csongrád, 2019. augusztus 31.

Baranyi Lászlóné

egyesület elnöke

Nyilatkozat

A Nevelőtestület képviseletében nyilatkozom arról, hogy a jelen értékelést a Nevelőtestület elfogadta.

Csongrád, 2019. augusztus 31.

        …………………                                                                         ………………………..

       hitelesítő pedagógus                                                                                  igazgató

Nyilatkozat

A Szülői szervezet képviseletében nyilatkozom arról, hogy a jelen értékelést a Szülő szervezet elfogadta.

Csongrád, 2019. augusztus 31.

                                               …………………………….

                                                      SZMK elnök

Nyilatkozat

A DÖK képviseletében nyilatkozom arról, hogy a jelen értékelést a DÖK szervezet elfogadta.

Csongrád, 2019. augusztus 31.

                                                         …………………………….

                                                                     DÖK elnök